Trafikverket bygger tre broar vid Klostergårdens nya station

20 november, 2020

Det är många aktiviteter på en ganska kort sträcka när Trafikverket bygger tre broar samtidigt: En bro över Höje å, en över bussgatan som Lunds kommun planerar och en bro över gång- och cykelvägen vid den nya stationen.

Vid Höjeåvägen byggs en järnvägsbro som ska gå över en framtida gata för bussar, gång- och cykeltrafik. Vid Höjeåvägen byggs en järnvägsbro som ska gå över en framtida gata för bussar, gång- och cykeltrafik. Bron, som är beställd av Lunds kommun, byggs vid sidan om spåren och skjuts på plats i september.

Det är lite stökigt på Åkerlund och Rausings väg och gångstigarna vid Höje å är stängda tillfälligt för att Trafikverket ska kunna arbeta säkert. De räknar med att kunna öppna en gångväg innan årsskiftet och hoppas att lundaborna har överseende med stöket. Det kommer att bli en väldigt fin station när allt är klart 2023.

Den nya bron över gång- och cykelvägen kommer bli en del av de nya stationen. Den nya bron över gång- och cykelvägen blir en del av de nya stationen. Bron byggs vid Åkerlund och Rausings väg och kommer att skjutas på plats nästa år, i början av september. Trafikverket har tryckt ner stålplank, så kallad spont, runt platsen där bron ska byggas.

 

Trafikverket har byggt en tillfällig gångbro över Höje å, strax väster om brobygget.Trafikverket har byggt en tillfällig gångbro över Höje å, strax väster om brobygget. Den underlättar för dem som besöker området, vill passera över ån och gå längs den södra sidan av ån.

 

På Trafikverkets webbplats kan du läsa mer om fyrspårsbygget Malmö-Lund.