Ledningsarbeten vid Klostergården förbereder för Fyrspårsbygget

30 januari, 2020

I februari startar Trafikverket ett förberedande arbete vid platsen för Klostergårdens station. Det är ledningar som måste flyttas inför stationsbygget. Under arbetet kommer gång- och cykeltunneln mellan Klostergården och Åkerlund och Rausings väg att stängas.

När gång- och cykeltunneln stängs leds trafiken norrut till gång- och cykelvägen under järnvägen på Ringvägen. Följ de orangea skyltarna för omledning. 

Karta och information på Trafikverkets webbplats

Mer information och karta som visar omledningar hittar du på Trafikverkets webbplats.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se