Framkomlighet på trottoar och gång- och cykelbana

5 november, 2019

Det är fint med grönska men ibland kan det bli lite för mycket av det goda. Trottoarer och gång- och cykelbanor ska vara framkomliga och ofta är det fastighetsägare som ansvarar för det.

 

Beskärning av häck, man på stege

Framkomligt för alla

Rullstolsburna, äldre personer med rullatorer, barnvagnar - ja, det är många som behöver ett lite större utrymme på trottoarer och gång- och cykelbanor. Även kommunens servicefordon kan behöva komma åt ytan för att till exempel byta lampor och asfaltera. Ansvaret för att inte växtligheten ska störa framkomligheten ligger på den som har den anränsande tomten, det vill säga fastighetsägaren.

Fri sikt - en trafiksäkerhetsfråga

Ned- och inklippta häckar är också en trafiksäkerhetsfråga. Som förare av ett fordon ska man ha bra möjlighet se vad som kan komma ut i körbanan. Därför ska häckar vara lägre i korsningar och vid utfarter.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren har ett utbrett ansvar för trottoar och gång- och cykelbanan i anslutning till den egna tomten. Det gäller inte bara framkomlighet och halkbekämpning under vintertid, utan också att hålla fritt från växtliget året om.

I de fall då inte fastighetsägaren klipper in sin växtlighet kan det komma en påminnelse från kommunen. Vi har nyligen gått ut med en sådan till berörda fastighetsägare, vilket har föranlett en del frågor.

Undrar du vad som som gäller? Se information om mått med mera i den relaterade informationen nedan!

Relaterad information