Rökförbud på allmänna platser

20 juni, 2019

Den 1 juli 2019 börjar en ny tobakslag att gälla. Den nya lagen innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på allmänna platser som till exempel uteserveringar, lekplatser, busshållplatser och perronger.

Varför införs den nya lagen?

Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Lagen syftar också till att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka, och till att minska risken för tobakröksrelaterade sjukdomar. Den nya tobakslagen innebär att det rökförbud som sedan tidigare gäller allmänna inomhusmiljöer utökas till vissa allmänna platser utomhus. 

En rökfri utemiljö minskar även utsläpp i naturen av miljöfarliga ämnen från cigarettfimpar som slängs på marken. Enligt Håll Sverige Rents beräkningar slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. Det motsvarar ungefär 108 ton plast som hamnar i våra utemiljöer varje år.

Var gäller rökförbudet?

  • Uteserveringar
  • Busshållplatser med väntkur, tågperronger och taxizoner
  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till exempel konserter, marknader och mässor
  • Lekplatser samt inhägnade platser som främst är avsedda för idrottsutövning
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, till exempel butiker, restauranger, biografer, bibliotek, vårdcentraler, järnvägsstationer.

Säljer du tobak i Lund?

Från den 1 juli 2019 behöver du söka tillstånd hos Lunds kommun för att sälja tobak och liknande produkter. Följ länken nedan för information om hur du ansöker om tillstånd.