Lokaler för Påskagängets skola

22 mars, 2019

I Dalby pågår planeringen för att kunna bygga en ny skola i den södra delen av tätorten. Att ta fram detaljplanen tar längre tid än vad vi först hoppades på och därför dröjer också arbetet med att bestämma hur skolan ska se ut.

Uppdaterad 6 november, 2019
Innan Påskagängets nya skollokaler kan byggas krävs en detaljplan. Och för att planen ska bli antagen behövs först justeringar i närmiljön, framför allt att den närliggande företaget AAK bygger in en ammoniaktank och får inbyggnaden godkänd. AAK har fått bygglov men har ännu inte byggt in tanken. 

Grafisk som visar processen från detaljplan till inflyttning

När detaljplanen antagits och vunnet laga kraft påbörjas projektering och efter det upphandlas en byggentreprenör. Exakt hur lång tid den här processen kommer att ta vet vi fortfarande inte och därför kan vi i nuläget inte heller utlova något datum för när de nya skollokalerna kommer att kunna börja byggas. En tidigare tidsplan som sa att nya lokaler skulle kunna stå klara 2021 är inte längre realistisk. I väntan på de nya skollokalerna har barn och skolförvaltningen hittat lösningar i andra lokaler. 

Under hösten 2019, preliminärt vecka 47 och 48 är det dags för granskning av detaljplanen. Då har Dalbyborna och andra intressenter möjlighet att tycka till om förslaget. Alla handlingar kommer då att finnas här. 

Det är dock först när inbyggnaden av tanken är klar som detaljplanen kan antas. En antagen detaljplan är ett krav för att skolan ska kunna få bygglov.