Planerat arbete på Lilla Fiskaregatan

30 april, 2019

Under sommaren planeras ett ledningsarbete på Lilla Fiskaregatan. Ledningsägaren kommer när alla tillstånd är anhållna att informera berörda om vad som ska hända och tidplan.

På Lilla Fiskaregatan har målningar i gatan och en skylt, som lämnats kvar efter ett tidigare arbete, orsakat förvirring. Vad som hänt är att arbetsmoment har kommit i fel ordning. Det planeras ett ledningsarbete på Lilla Fiskaregatan under sommaren, men markeringar har gjorts i gatan före grävtillstånd är klart och information har gått ut till berörda. Skylten är dock kommunens och har tyvärr lämnats kvar efter ett nyligen utfört färdigställande av stensättningen på Lilla Fiskaregatans västra sida. Vi beklagar detta.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se