Låst cykelgarage öppnar

15 oktober, 2019

I ombyggnationen av Clemenstorget minskas antalet cykelställ. För att parkeringsmöjligheterna ändå ska finnas kvar vid Lund C, ersätts dessa cykelparkeringsplatser med andra. Bland annat öppnar det låsta cykelgaraget i Godsmagasinet för allmän parkering.

Cykelgaraget på Bangatan

Frågor och svar om cykelparkering vid Lund C

1. Hur många cykelparkeringsplatser ska tas bort på Clemenstorget?
svar:
Ungefär 370 parkeringsplatser försvinner när en del av torgets cykelställ tas bort.

2. Tas cykelställen på Clemenstorget bort permanent?
På sikt planeras samtliga cykelställ på Clemenstorgets västra sida att tas bort. Emellertid sker detta under den andra etappen av ombyggnationen av Clemenstorget. När denna etapp påbörjas vet vi inte idag, så det kommer att dröja.  

3. Kommer cykelparkeringsplatserna att ersättas med andra?
Ja, det kommer de. Det låsta cykelgaraget i Godsmagasinet kommer att öppnas för allmän cykelparkering. Vidare kommer  cykelställen vid spår 1 att ersättas med tvåvåningscykelställ. Vi räknar också med att de cykelställ som finns på Bangatans östra sida kan utnyttjad mer effektivt. Lediga cykelparkeringsplatser finns även vid Västra stationstorget.

3. När händer allt detta?

  • Cykelgaraget i Godsmagasinet öppnar 15 oktober.
  •  De cykelställ som ska tas bort på Clemenstorget, tas bort under november/december. Ju närmare vi kommer i tid, desto mer exakta kan vi vara angående detta.
  • Tvåvåningscykelställen vid spår 1 är på plats i början av december.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se