21 mars, 2019

Lägenheter, radhus och ett serviceboende kan nu byggas på Linero, vid Sandbyvägen. Nu har det nya bostadsområdet fått klartecken.

Visionsbild som visar det tänkta området snett uppifrån

Lägenheter och radhus i gröna kvarter på Linero, Sandbyvägen anas i bakgrunden.Visionsbild: Kamikaze Arkitekter AB

Ett nytt område på nordöstra Linero kommer till största delen att bebyggas med bostäder, både radhus och lägenheter. I mitten av planområdet blir det servicebostäder som kommer att drivas av Lunds kommun. Området i sin helhet kommer att bebyggas av Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF).

Den detaljplan som nu har antagits av byggnadsnämnden tillåter att husen har två våningar mot parkstråket och de villor som finns i sydväst. Tre våningar tillåts mot parken, förskolan och mot Hugins väg. Mot Sandbyvägen blir husen tre-fyra våningar och sammanbyggda för att på så sätt skydda kvarterets gårdar mot buller.

Den nya planen ger ett tillskott av annan upplåtelseform på nordöstra Linero, vilket bidrar till en bra blandning av bostäder i området.

Kvarteren kommer att få en öppen struktur med grönska mellan husen. Genom området går en mindre kvartersgata och en gång- och cykelbana leder i nord-sydlig riktning och blir öppen för alla. Vid kvartersgatan blir det gemensam bilparkering.