Hjälp oss att introducera spårvagnar i Lunds trafik

15 april, 2019

Sommaren 2019 blir spårvägen färdigbyggd. Vintern 2020 kommer de första spårvagnarna att börja testköra linjen mellan Lunds centralstation och ESS. Senvåren 2020 invigs trafiken och spårvagnar blir ett nytt kollektivtrafikslag i Lund och i Skåne.

Ett nytt trafikslag innebär ny utformning av gaturum, nya vägmärken, nya förhållningsregler. Hur beter man sig som fotgängare, cyklist eller bilist när det också går spårvagnar på våra gator?

Nu behöver vi din hjälp för att formulera trafikinformationen och lära Lundaborna och stadens besökare att samsas med det nya trafikslaget. I april arrangerar vi två fokusgrupper. Vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina tankar och frågor om spårvagnar och trafik. Alla deltagare bjuds på fika och belönas med biobiljetter.

HUR: Anmäll dig till två av fyra fokusgrupper, utifrån de trafikslag som du använder mest. Vi vill ha blandade grupper vad gäller kön och ålder, därför uppmanar vi dig att anmäla dig till fler än en grupp. Vi vill ha din anmälan senast den 18 april. 

NÄR: Fokusgrupper hålls torsdagen den 25 april, kl. 18.00 – 19.30, och måndagen, den 29 april, kl. 18.00 – 19.30.
VAR: Platsen är Kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund.   

Anmäl dig via formuläret på spårvägssajten:
https://sparvaglund.se/nya-resvanor/trafiksakerhet/