Fler kontor och mer service i Lunds stationsområde

21 november, 2019

Det kan bli ännu fler stationsnära arbetsplatser i Lund. Mellan 300 och 400 kontorsarbetsplatser finns det i förslaget som snart ska ut på samråd.

Mörkt, högt kontorshus med tåg i förgrunden

Visionsbild för det nya kontorshuset från järnvägssidan. Illustration: Kamikaze Arkitekter

Planerna på ett nytt kontorshus i det som kallas Sockerbruksområdet är en del i den stadsförnyelse som ska bygga stad i klassisk mening även på den västra sidan av Lund C. Visionen för området har varit att stadskärnan ska utvidgas med bostäder och arbetsplatser och det nya kontorshuset kan bli en av de sista pusselbitarna i Sockerbruksområdet.

Enligt det förslag som nu ska ut på samråd kan det bli ett kontorshus som varierar mellan tre och sju våningar och med några lokaler för restaurang eller handel i bottenplan.

Utseendemässigt kommer det nya huset att varieras för att det inte ska upplevas som så stort och kompakt. Det blir olika utseende på fasaden och höjden kommer också att skifta så att den är lägre ut mot Sockertorget och som allra högst i det nordöstra hörnet, ut mot spårområdet.

− Huset får en klassisk form på så sätt att det blir tydliga entréer, rejäla trottoarer med trädplantering och en traditionell innergård, berättar Christoffer Lindskov, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.  

Den västra sidan, mot Sockerkokaregatan, kommer att ha de flesta entréerna och kommer att upplevas som husets framsida. Men också för den östra sidan kommer det att krävas lite extra omsorg när det gäller fasaden, då det är många som kommer att se den sidan, men främst från tågfönstret.  

I källaren görs plats för parkeringsgarage som byggs ihop med det garage som redan finns i den södra delen av kvarteret. På uppdrag av fastighetsägaren har det tagits fram en så kallad grön resplan med förslag på åtgärder som ska minska bilpendlingen till de nya kontoren. Det kan handla om att planera så att det blir lätt att parkera och ladda sin cykel, uppmuntra till och förenkla att resa kollektivt och att starta en tjänstebilspool. Tillsammans ska detta göra att det inte krävs så många parkeringsplatser i garage som p-normen annars krävt.

Under samrådet har Lundabor och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, samrådet startar den 2 december och håller på till och med den 14 februari. Här hittar du alla handlingar och hur du gör om du vill lämna synpunkter.