28 januari, 2019

Nära både centrum, skola och natur kan det byggas ett nytt bostadsområde i Södra Sandby.

Det är ett helt nytt bostadsområde som nu planeras strax söder om centrum i Södra Sandby, nära både Killebäcksskolan och idrottsområdet. Ungefär 235 bostäder i radhus och flerbostadshus kan det bli. Radhusen kommer att bli i två till tre våningar och flerbostadshusen kan bli upp till fyra våningar. Dessutom görs plats för ett mindre gruppboende.

Tanken är att det ska bli bostadskvarter med mycket grönska som också erbjuder utblick mot landskapet runt omkring. Radhusen, ungefär 135 stycken, kommer att grupperas runt flera mindre bilfria gårdar. Träddungen som redan finns på platsen sparas och bildar stommen i den gemensamma grönytan, mitt i området. Flerfamiljshusen samlas i den norra delen av området med uteplatser i söderläge.

Området har en lutning som gör att området kommer att få en lätt terrassering, där också dagvattenhantering integreras för att se till att det inte blir för blött i området.

Området gränsar i väster till Dalbyvägen och där planeras en ny infart till området. Den andra vägen in i området blir från Kardborrevägen i norr.  Längs med Dalbyvägen görs det också plats för en framtida gång- och cykelväg.

Det är LKF, Lunds Kommuns Fastighets AB, som äger marken och som sökt om detaljplan för området. Byggstarten för det nya bostadsområdet planeras ske i etapper med början 2022.

Lunds kommuns byggnadsnämnd har beslutat att skicka förslaget på ny detaljplan vidare på samråd. Under februari och mars kan Sandbybor och andra intressenster komma in med synpunkter på förslaget. När samrådstiden börjar kommer du här att hitta länk till handlingar och information om hur du gör.