7 oktober, 2019

Bantorget har nominerats till Skånes Arkitekturpris 2019. Vinnaren utses den 21 november.

Bantorget, panoramabild med julbelysning 2018

Bild: Bantorget med julbelysning 2018, foto: Martin Olson

Bantorget, med anor från 1850-talet, är snarare en liten park än ett traditionellt torg, en grön oas i stadsvimlet och en viktig passage mellan stationsområdet och centrum. Bantorget byggdes om 2017-2018 för att skapa ett inbjudande stadsrum som kan möta både dagens behov och den kommande utvecklingen för Lund C och den övriga stadskärnan. 

Motivering till nomineringen:

"Upprustningen och ombyggnaden av Bantorget i Lund är ett stillsamt projekt med stor nytta för hela stadskärnan. Här har man noggrant tänkt igenom och gestaltat förändringar av gatunät och cykelstråk och en förnyelse av torgets vegetation och planteringar. Torgrummets vackra fasader står åter i blickfånget liksom en ny fontän som redan är en omtyckt målpunkt. Genom att skickligt förena och bejaka olika allmänna, såväl som näringslivets intressen, har en mötesplats skapats där många trivs och samsas."

Om priset

Varje år utlyser Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne ett skånskt arkitekturpris som premierar en god byggd miljö i Skåne:

"Arkitektur är mer än hus och byggnader. Skånes Arkitekturpris lyfter upp och premierar god byggd miljö i Skåne som ser till helhetsperspektivet med rumsliga samband, som till exempel landskap och friytor. En aktuell fråga är hur platsers kvaliteter tillvaratas och utvecklas vid nybyggnation – både i dag och i framtiden."

Tidigare pristagare i Lund är Max IV 2016 och Domkyrkoforum 2012.

Övriga nominerade 2019:

  • Brf. Shiitake, Malmö, Hauschild+Siegel: Cord Siegel (Arkitekt) & Martin Stavenow Svensson (Arkitekt) 
  • Hovdala Vandringscentrum, Hässleholms Kommun: Bjarne Öhrling (Projektledare) och Lars-Erik Williams (Ekolog) 
  • Hästhagens Idrottshall och Nya Fågelbacksskolan: Arkitektgruppen, Anna Maria Wendt (Ansvarig Arkitekt), Thomas Horke (stadsfastigheter).