70 cykelparkeringar tas bort på Clemenstorget

14 november, 2019

I samband med ombyggnationen av Clemenstorget kommer totalt 370 cykelparkeringar att tas bort. För att bibehålla det totala antalet cykelparkeringar runt Lund C har det låsta cykelgaraget i Godsmagasinet öppnats för allmänheten och i januari nästa år kommer cykelparkeringen vid Spår 1 på Lund C att få tvåvåningscykelställ. Tvåvåningscykelstället vid Lund C kommer på plats senare, varför inte fler parkeringsplatser än nödvändigt kommer att tas bort i en första vända. 70 cykelparkeringsplatser kommer att tas bort för att ombyggnadsprojektet på Clemenstorget ska kunna fortsätta sitt arbete.

Karta över cykelparkeringsplatser runt Lund C

Runt Lund C finns ett stort antal cykelparkeringsplatser, varav en del utnyttjas maximalt och en del andra inte fullt. Vi har två platser med ett ytrymme för långtidsparkering av cykel, en på var sida spåren. Långtidsparkeringen är 14 dygn, i motsats till övriga som är avsedd för 24-timmarsparkering. I det låsta cykelgaraget kan man garantera en plats under tak och bakom lås under stationsbyggnaden på Västra stationstorget.

  • 25 november tas de första 70 platserna bort på Clemenstorget
  • Under januari 2020 monteras tvåvåningsställen vid Spår 1. I samband med detta kommer resterande 300 cykelparkeringsplatser att tas bort på Clemenstorget.