16 augusti 2020 kan du ta spårvagnen genom Lund

16 april, 2019

Styrgruppen för Spårväg Lund C-ESS har beslutat att trafikstarten för Spårväg Lund blir den 16 augusti 2020 i samband med tidtabellsskiftet och skolterminsstarten. Redan under våren 2020 kommer vagnarna att vara en naturlig del av gatubilden i Lund, då de kommer att testköras och chaufförer utbildas.

Spåren som spårvagnarna ska trafikera är i stort sett färdigställda och förra veckan påbörjades monteringen av de väderskydd som kommer att stå vid hållplatserna. Fram till att vi alla kan åka med spårvagnen 16 augusti 2020 ska en depå där spårvagnarnas ska bevaras och servas byggas. Samtidigt ska all personal utbildas och spåren testas. Rekryteringen av chaufförer, ledningspersonal och tekniker är i full gång.