Var med och namnge gator i Södra Sandby

27 april, 2018

Stadsbyggnadskontoret och referensgruppen för namnärenden uppmanar dig som känner dig manad att komma med förslag på namn till gator i kvarteret Kryptan i Södra Sandby. Anledningen till namnsättningen är att vi bygger nytt i kvarteret och det kommer att skapas tre nya gator. Dessa behöver därför få namn inför adressättningen.

Namnutmaningen är en möjlighet att få in unika namnförslag, gärna med platsförankring och historia. Alla förslag kommer att sammanställas av kommunens tjänstemän som arbetar med namnsättningsfrågor. Ett urval kommer sedan att presenteras för Byggnadsnämnden den 24 maj, som då tar beslut om namn.

Så här lämnar du dina förslag

Du kan enkelt lämna in förslag genom att e-posta ett eller flera gatunamn till stadsbyggnadskontoret@lund.se.

Tiden för förslagställning är den 27 april kl 15.00 till den 6 maj kl 24.00.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se