Utvärdering av spårvägsbygget

18 november, 2018

Att bygga spårväg tar både tid och plats, och vi vet att det har påverkat många som på olika sätt tar sig fram genom staden. Lunds kommun arbetar för att du som rest och reser i spårvägsområdet ska komma fram på ett så bra och säkert sätt som möjligt. Nu går bygget mot sitt slut och vi vill veta hur du har upplevt framkomligheten under byggtiden. OBS! Enkäten är nu stängd.

Spårvägsbygget vid Allhelgonakyrkan

Spårvägsbygget närmar sig slutfasen och kommer vara klart under våren 2019. Det börjar det blir dags för att utvärdera hur det har gått med själva bygget. Hur har du upplevt framkomligheten under byggtiden, och hur har den påverkat dig? Du kan berätta genom att svara på vår webbenkät som du når via länk nedan.

Du svarar anonymt men kan välja att lämna namn och adress om du vill delta i utlottningen av biobiljetter. Enkätsvar och kontaktuppgifter hanteras separat.

Sista svarsdatum: 2 december

Varför görs en utvärdering?

Vi vill lära oss av spårvägsbygget och hitta möjligheter till förbättring i kommande projekt. Vi är också intresserade av att se om lundabornas resvanor har påverkats av bygget, och om bygget upplevts annorlunda av bilister respektive cyklister, fotgängare och kollektivtrafikåkare.

Relaterad information

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se