Två förslag vidare för kvarteret Galten

16 februari, 2018

Det är arkitektkontoren Marge och CF Møller som kommer att arbeta vidare med utformningen av kvarteret Galten i Lunds centrum.

Lunds kommun, NorCap Development A/S och Wästbygg AB tycker att båda arkitektförslagen presenterar en tydlig stadsbyggnadsstruktur, men med olika angreppssätt och förslag på lösningar. Ungefär så här har man resonerat:

I CF Møllers förslag tillförs Mårtenstorget - genom biografens placering – en ny dimension som kan ge liv och rörelse till torgrummet, inte minst kvällstid. Ett samspel mellan saluhall, konsthall och biograf innebär fördelar för torgmiljön och staden. Boendekvaliteterna i de föreslagna lägenheterna är goda och bebyggelsens skala måttlig, trots den höga exploateringsgraden. De inre delarna av kvarteret utvecklas till en trädgårdsmiljö som kontrast till Mårtenstorget.

Förslaget av Marge Arkitekter tar fasta på befintliga kvaliteter och prioriterar en god koppling mellan Mårtenstorget och Bankgatan via det vidareutvecklade, inre gårdsrummet. Mot Mårtenstorget bibehålls samtliga gathus, men till det så kallade TePe-huset (där Fastighetsbyrån finns idag) adderas ytterligare ytor för handel och boende. Ett slankt, uppstickande bostadstorn samt restaurang blir ett blickfång från torget, annonserar det inre av kvarteret och blir en uppstickare i staden. Biografens läge är inte lika framträdande, men får sin entréplats förlagd till gränden strax intill Bankgatan.

Nu kommer stadsbyggnadskontoret, NorCap och Wästbygg att diskutera vidare med de utvalda arkitektkontoren kring vidareutveckling av förslagen under våren. När konsensus har nåtts kring ett underlag för detaljplan kommer den formella planproccessen att ta vid. En samrådshandling kommer att tas fram som lundabor och andra intressenter kan tycka till om.

Vy över ett framtida kvarteret Galten, sett från Mårtenstorget

Förslag från CF Møller, kvarteret sett från Mårtenstorget

Vy över ett framtida kvarteret Galten, sett från Mårtenstorget

Förslag från Marge, kvarteret sett från Mårtenstorget.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se