5 november, 2018

Rita eller filma på temat ”synas i trafiken” och ”reflexanvändning”! Lärare och pedagoger i Lunds kommun kan anmäla sin klass eller en grupp elever till tävlingen. Det vinnande bidraget kommer att ligga till grund för nästa års synbarhetskampanj. Vi behöver ert bidrag senast den 21 december.

Varje år genomför kommunen en synbarhetskampanj för att uppmuntra reflexanvändande för att öka trafiksäkerheten. Nu bjuder vi in alla som går i kommunens förskolor och skolor att delta i en tävling om att utforma nästa års synbarhetskampanj.

synbarhetstävling2018

Tävlingskriterier och jury

Fokus ska vara på att synas i trafiken under den mörka årstiden. Tävlingsbidraget ska uppmuntra till att fler använder reflexer, både på sig själv, på cykeln och på husdjuret. Utöver detta så är det endast fantasin som sätter gränserna!
- Filmen får var max 20 sek lång
- Teckningen/bilden får gärna vara i A4 eller A5 format.

Syns du, finns du har under många år varit slogan för synbarhetskampanjen. I klassens bidrag kan denna slogan användas, men klassen kan också komma på en egen!

Vinnaren utses baserat på den bästa och tydligaste tolkningen av synbarhet i trafiken.

Juryn består av:

  • Per Eneroth, gatuchef, Lunds kommun
  • Carina Roth, Polisen
  • Hilde Skar-Olsen, Räddningstjänst Syd

Tävlingspriser

Det vinnande bidraget i teckningstävlingen kommer användas i synbarhetskampanjen, på kommunens hemsida och på reklamskyltar runt om i staden. Den vinnande skolklassen får dessutom en klassuppsättning gympapåsar i reflexmaterial.

Det vinnande bidraget i filmtävlingen kommer också att användas i nästa års synbarhetskampanj. Det bästa bidraget kommer att visas på SFs biograf som en informationsfilm innan filmen börjar.I vinstpotten finns även biobiljetter, så att hela klassen gemensamt kan fira vinsten genom ett biobesök och få chansen att se sitt bidrag.

Vad krävs för att delta?

För att delta i tävlingen behöver bidragen komma från någon som går i förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola i Lunds kommun. Alla tävlingsbidrag ska skickas in via skolan och till kommunens tekniska förvaltning.

För att delta behöver en lärare, pedagog eller fritidspersonal anmäla klassens deltagande till helena.runesson@lund.se. Ange skola, årskurs och klass.

Tidplan

Sista datum att skicka in bidrag är den 21 december, årets mörkaste dag.Sedan gör juryn en överläggning och vinnaren presenteras på kommunens hemsida och på sociala medier i slutet av januari eller början på februari.

Vi vill väldigt gärna visa upp alla fina tolkningar av synbarhet, så om det kommer in tillräckligt många bidrag kommer samtliga att presenteras i en utställning under februari månad.

Övrigt

Eftersom tävling vänder sig till barn och unga i alla åldrar, kan det behövas godkännande från målsman för till exempel bilder och film där elever eller andra personer medverkar. När anmälan om deltagande är gjort, kontaktar vi er med mer information om vad som gäller och finns till hjälp så att allt blir rätt. Vid anmälan får ni också information hur bidraget ska lämnas in, beroende på vad ni väljer att arbeta med.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se