Ny offentlig toalett i Södra Sandby

14 februari, 2018

2015 byggdes offentliga toaletter i Dalby och Veberöd. Nu är det dags för Genarp och Södra Sandby. För Södra Sandby finns förslag om att placera den nya toaletten vid busstationen, men vi tar emot synpunkter på placeringen till och med den 28 februari. Förslaget kommer även att stämmas av med övriga planer för området.

Förslag på annan placering kan lämnas via e-post till tekniska.forvaltningen@lund.se till och med den 28 februari.

Sandby förslag toalettplacering

På bilden ovan: Vy från sydvästra hörnet över vändplats och busshållplats.

Sandby_förslag_toalettplacering

På bilden ovan: Den röda flaggan markerar plats där toaletten föreslås placeras, sett från gång-och cykelvägen respektive Revingevägen.

På bilden ovan: Vy från Revingevägen

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se