Nya bostäder i Nöbbelöv

16 februari, 2018

Nöbbelöv i norra Lund kan få ett nytt bostadsområde. Byggnadsnämnden beslutade under torsdagen att ta fram ett planprogram för ett område på båda sidorna av Kävlingevägen.

Nöbbelöv i norra Lund har goda förutsättningar att växa. Här finns närhet till kollektivtrafik och service. Området har redan idag bostäder men det finns potential att bygga mer om man omvandlar till exempel parkeringar, en del verksamhetsytor och obebyggd mark.

I ett planprogram kommer stadsbyggnadskontoret därför att undersöka förutsättningarna för att förtäta och förädla en del av Nöbbelöv. Tanken är att skapa en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur inom området som helhet. Det kan bli både parhus, radhus och flerbostadshus, men man tittar även på om det är lämpligt att bygga mer service och andra verksamheter.

En viktig del i arbetet med planprogrammet blir att se hur man kan förtäta samtidigt som man bevarar de kvaliteter som finns i området, bland annat grönskan, möjligheter att odla och att det är barnvänligt. Tanken är att utvecklingen i området också ska kunna ge ett tydligare centrum och en mer varierad bebyggelse.

Flygbild över Nöbbelöv som visar var planområdet ligger

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se