Ny plan för Idalagården i Veberöd

20 september, 2018

Idalagården i Veberöd kan komma att få en bredare användning än idag. Byggnadsnämnden har under tisdagen beslutat att undersöka om gården kan rymma även kontor och därmed ge mer plats till företagande i Veberöd.

Idalagården i Veberöd används idag av föreningar och som samlingslokal. Utanför fastigheten ligger ett stall med 4H-gård med djur, gården har verksamhet för barn.

Nu har Serviceförvaltningen i Lunds kommun önskat att detaljplanen ska ändras så att fastigheten ska kunna innehålla kontorsverksamhet. Man vill även behålla möjligheterna för samlings- och föreninglokaler och eventuellt även förskola och djurhållning.

Tanken är att gården ska kunna säljas till en privat fastighetsägare. Då är önskemålet en mer flexibel detaljplan som gör det möjligt att utveckla fastigheten samtidigt som de befintliga funktionerna i Idalagården kan vara kvar.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se