Ny möjlighet att tycka till om  Lunds nya översiktsplan

3 maj, 2018

De senaste tio åren har Lund vuxit med 14 000 invånare och befolkningen kommer sannolikt att fortsätta att öka. Ett av målen i förslaget till ny översiktsplan är att möjliggöra 1 200 nya bostäder per år för att möta behovet.

Nu är det dags att tycka till om det reviderade förslaget till ny översiktsplan. I det förslag som nu är ute på remiss finns delar som är helt nya och inte var med i samrådsförslaget. Det handlar bland annat om en markanvändningskarta som visar mer detaljerat till exempel var nya bostäder och verksamheter ska byggas och hur befintliga områden ska bevaras eller förändras. 

Senaste dag att lämna synpunkter är den 4 juli.  

Via www.lund.se/op hittar du hela förslaget, beslutsunderlag och andra viktiga handlingar. Där kan du också läsa mer om hur man gör för att lämna synpunkter och vilka infotillfällen som planeras.

Relaterad information

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se