Ny fart för skola i Dalby

24 september, 2018

(Uppdaterad 20 november) Efter en kortare paus kan nu planarbetet för en ny skola i Dalby fortsätta. I en givande dialog med AAK, det företag som ligger granne med skoltomten, har man nu funnit en lösning för hur arbetet kan komma vidare.

När en ny detaljplan för den tänkta skoltomten i Dalby skulle tas fram stötte Lunds kommun på hinder. I utredningsarbetet visade det sig att närheten till en tank med kylmedel hos grannfastigheten som tillhör AAK, ett företag i livsmedelsindustrin, utgjorde en risk. Möjligheten att utforma skoltomten som kommunen tänkt sig begränsades och man bestämde sig för att bromsa arbetet.

En riskkonsult har anlitats och deras rapport visar nu att ett sätt att komma undan begräsningen är att AAK bygger in ammoniaktanken.

– Vi för samtal med företaget AAK och har bara fått positiva signaler från dem när det gäller en inbyggnad och att därmed möjliggöra ett flexibelt användande av skoltomten. Rapporten från riskkonsulten ger oss stöd för att fortsätta att planera en skola med en bra utemiljö samtidigt som AAK, en värdefull aktör i Dalby, inte behöver göra allt för stora åtgärder, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

– Vi arbetar ständigt med säkerhetsförbättrande åtgärder, det är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete, säger Sören Ask Nielsen, verksamhetschef för AAK:s anläggning i Dalby. Oavsett var i världen AAK verkar är det viktigt för oss att vara en del av det lokala samhället och att ha en bra dialog med grannar, politiker och myndigheter. I det här fallet känns det mycket positivt att vi med en enkel åtgärd kan bidra till en bra utemiljö för skolbarnen i Dalby.

Fortfarande återstår att i detalj planera hur en inbyggnad ska utformas och byggas. I detta arbete medverkar Räddningstjänsten Syd i egenskap av tillsynsmyndighet. Räddningstjänsten Syd kommer att kontrollera att lösningen möter lagens krav på säkerhet och därefter startar arbetet med att genomföra åtgärderna.

Först när detaljplanen är antagen går det att sätta en tydlig tidsplan för när skolan kan vara färdig. Tidplanen kommer vi att kommunicera via skolan och här på lund.se.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se