Mer jul i samarbete med Handelsföreningen

13 november, 2018

Lunds kommun och Handelsföreningen uppmuntrar handlare och andra näringsidkare att bidra till julstämningen genom att dekorera utanför sina lokaler utan att ansöka om tillstånd för markupplåtelse.

Julbelysning, Klostergatan

Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare, Lunds kommun:

- Vi tänder staden inför jul och vet att lundaborna uppskattar både julbelysning och säsongsdekorationer. Vi ser gärna att det blir ännu mer julstämning och vill göra det enklare för handlarna att bidra.

Möjligheten för handlare att julpynta utanför sin lokal utan tillstånd för markupplåtelse enligt den lokala ordningsstadgan gäller från och med 30 november då granen tänds på Stortorget, till och med julafton. Erbjudandet gäller i såväl Lunds stad som i de östra tätorterna.

Även försäljning utanför lokalen är tillåten, dock i mindre omfattning. Det är viktigt att varuexponering och eventuell försäljning inte begränsar framkomlighet och tillgänglighet.

Julsatsningen kommer att utvärderas av Lunds kommun och Handelsföreningen.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se