Intervjuer om gator, cykelvägar och parker

24 september, 2018

Nu genomförs tekniska förvaltningens årliga undersökning av vad lundaborna tycker om underhåll och skötsel av gator, cykelbanor, parker och grönområden.

1000 lundabor får nu möjlighet att tycka till om bland annat skötsel av vägar, snöröjning, gatubelysning, parker, lekplatser och grönområden. Detta är tredje året som undersökningen genomförs och resultatet är en viktig del i utvecklingen av vår verksamhet.

Undersökningen pågår under 2-3 veckor från och med måndag 24 september. Intervjuföretaget ringer till 1000 medborgare, från 16 år, som bor i olika delar av Lunds kommun. Intervjun tar ca 6 minuter. Lunds kommuns tekniska förvaltning tackar för din hjälp!

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se