Grönt ljus för planerna i Brunnshög

9 maj, 2018

Framtiden för centrala Brunnshög ser ljus ut. Nu har nämligen Lunds fått besked om att de två stoppade detaljplanerna för centrala Brunnshög kan vinna laga kraft.

I början av maj blev det klart att ESS beredskapszon på 700 meter inte påverkar bebyggelsen i de centrala Brunnshög. De aktuella områden ligger utanför zonen och där behöver kommunen och byggaktörerna inte förhålla sig till beredskapskategorin över huvud taget när man planerar. Därefter har också länsstyrelsen som förväntat meddelat att planerna inte ska upphävas.  

Kommunen har också i dagarna skickat ett yttrande till regeringen som gäller detaljplanen för Science Village där det nya underlaget kring säkerhetsklassning och beredskapszon är ett en viktig del. Förhoppningen är att snabbt få ett lika positivt besked kring den planen så att utvecklingen av Brunnshög kan gå vidare även där.

Relaterad information

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se