Tyck till om Skånetrafikens förslag på stadsbusslinjenät 2023

3 april, 2018

Nu har du möjlighet att tycka till om Skånetrafikens förslag på det nya stadsbusslinjenät 2023, som har tagits fram. Förslaget innebär ändringar för stadsbusslinjerna i form av ett enklare linjenät med rakare linjer och en koncentration vid Lund C. Kollektivtrafiken behöver bli mer attraktiv för resenärer för att främja en hållbar stadsutveckling. Lundaborna har redan tyckt till en gång, men nu vill vi åter höra er syn på förslaget.


Utseendet på förslaget är utarbetet av Skånetrafiken och innebär bland annat att färre stadsbussar i framtiden kommer att gå via Botulfsplatsen.


Vad innebär förslaget?

En stor förändring i förslaget är att antalet linjer minskar från åtta linjer till sju. Samtidigt tillkommer spårvägslinjen Lund C - ESS, som är en viktig stomme i det nya nätet. En annan förändring är att stadsbusslinjenätet i högre grad än nu koncentreras till Lund C, i nära anslutning till tåg, regionbuss och spårvägen.

Förändringen föreslås ske i två etapper, den första till 2020 och den andra till år 2023. För att linjeomläggningen ska vara möjlig föreslås även en rad infrastrukturåtgärder. Ta del av förslaget till nytt stadsbusslinjenät i Lund på Region Skånes webbplats, se länk i den relaterade informationen nedan.

Vad tycker du om förslaget?

I uppstarten av utredningsarbetet fick lundaborna tycka till om kollektivtrafiken och nu, i utredningens slutskede, bjuds nu resenärer och lundabor in att tycka till om förslaget ännu en gång. Välkommen att bidra med dina synpunkter!

Tyck till om förslaget på Region Skånes webbplats

Du lämnar förslag och synpunkter till Region Skåne via länken nedan.

Tyck till på Region Skånes webbplats

 

Utställning under april med möjlighet att lämna synpunkter

  • Plats: Kommunhuset Kristallens foajé, Lund
  • Öppettider utställningen:  måndag-torsdag klockan 8-17, fredag klockan 8-16
  • Möjlighet att lämna synpunkter: via pappersformulär och brevlåda i ovan lokal


Öppet hus med möjligheter att lämna synpunkter och diskussion

  • Plats: Kommunhuset Kristallens foajé, Lund
  • 4 april och 17 april klockan 17-19
  • Möjlighet att lämna synpunkter: via pappersformulär och brevlåda i ovan lokal

Digitalt

  • Du kan även ta del av materialet på Region Skånes webbplats, där du finner huvudrapporten med bilagor samt ett digitalt formulär för synpunkter. Se länk till webbplats nedan.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se