En tidning om hur Lund växer

12 juni, 2018

Nu bygger vi morgondagens Lund med nya stadsdelar, spännande förtätningsprojekt, ny centralstation, torgkonst, utbyggnad i de mindre tätorterna och mycket mer.

En tidning som berättar om Lunds utvecklingen har i dagarna delats ut till alla Lunds hushåll.

Du kan läsa innehållet digitalt på www.lundvaxer.se

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se