Centralstation i traditionell bågform

23 januari, 2018

Det blir team Elding Oscarson/C.F. Møller Architects som får arbeta vidare med utformningen av Lunds nya centralstation.

Stationshus med omgivande grönska

Teamet har presenterat en idé som innebär en generös bro som sträcker sig över spåren i en karaktäristik bågform som gör byggnaden igenkännbar i staden. Interiört skapar takets form en vacker miljö med välgörande mindre rumsligheter. Det blir en ny centralstationsbyggnad som både kan utmärka sig mot sin omgivning och respektera den.

Nu väntar en avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Jernhusen och Lunds kommun för att arbetet ska kunna gå vidare. Det utvalda förslaget kommer att ligga till grund för en förstudie där man utreder ekonomi, konstruktion, höghastighetsbanans inverkan, och andra faktorer som behöver förstås innan skissarbetet fortskrider.

Preliminär byggstart år 2021 tror Jernhusen som kommer att bygga och äga den nya stationen.

Vänthall i stationshus

Nytt stationshus med torg i förgrunden

Interiörbild från station med människor och rulltrappa

Relaterad information