Bantorgets nya hållplats

7 juni, 2018

Efter beslut av Skånetrafiken och Nettbuss i måndags har inte stadsbusslinje 2,4 och 5 stannat vid Bantorgets hållplats som planerat under veckan. Provkörningar har nu gjorts tillsammans med Lunds kommun för att kontrollera den nya hållplatsens funktion. Parterna är överens om att vissa smärre justeringar bör testas temporärt i syfte att underlätta för chaufförerna. Hållplatsen är nu öppen för normal busstrafik.

Foto: Bantorget/Klostergatan 8 juni. Hållplatsen har flyttat några meter med hjälp av en tillfälllig hållplatsskylt. På samma sätt har lastplatsen förskjutits en bit. Parkeringsplatsen för rörelsehindrade är tillfälligt borttagen och kommer att flyttas till en annan plats i närheten.

Bakgrund

Skånetrafiken och Nettbuss har haft invändningar mot den nya hållplatsen vid Bantorget under planeringsprocessen. Man har ansett att hållplatsens nya utformning inte är anpassad för den mängd bussar som ska trafikera Bantorget då endast en buss i taget kan stanna vid hållplatsen. 

I arbetet med att utforma och anpassa Bantorget på ett optimalt sätt har en rad olika avvägningar gjorts. Lunds kommun har tagit hänsyn till flera intressen, såsom tillgänglighet till verksamheter i området och inte minst upplevelsen av det offentliga rummet. Vid en sammanvägning har kommunen gjort bedömningen att hållplatsens längd bör anpassas för endast en buss. Detta har varit ett medvetet val, en kompromiss som kommunen ansett vara rimlig. 

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se