5–17 april stängs E22:an av för trafik

22 mars, 2018

Efter påsk, torsdagen 5 april kl. 20, stängs motorvägen E22 av för trafik. Då rivs den gamla bron vid motorvägen och en ny bro skjuts in på plats. Arbetet tar två veckor att genomföra och tisdagen den 17 april öppnar E22 för trafik igen. Under tiden kommer det att bli störningar i trafiken och exempelvis persontransporter för elever kan bli försenade.

Oberservera att vägen öppnar två dagar tidigare än beräknat, och därför öppnar tisdagen 17 april i stället för torsdagen 19 april.

Detta händer

Den 5 april klockan 20 stängs E22:an av eftersom den gamla bron vid motorvägen och en ny bro skjuts in på plats. Detta görs för att få plats med spårvägens dubbla spår i mittsektionen, körfält för bilarna på båda sidor av spårvägen samt dubbla gång- och cykelbanor. Arbetet tar två veckor att genomföra och tisdagen den 17 april öppnar E22 för trafik igen.

Störningar och förseningar i trafiken

Det kommer att bli störningar i trafiken och ta längre tid under de två veckor när E22:an är stängd, men vi gör vårt yttersta för att trafiken ska flyta så bra som möjligt.

Under den här perioden finns en överhängande risk för allvarliga förseningar av kommunens persontransporter både vid hämtning och lämning av elever, samt risk för att eleverna får sitta längre perioder i bussarna på grund av bilköer.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att minimera fördröjningar, men ber om förståelse för förseningar. Vänligen meddela om ni väljer alternativ lösning om ert barn ej kan sitta i bil längre perioder.

Kontaktuppgifter för persontransporter

Telefon: 046-359 71 20
E-post: persontransporter@lund.se

I videon: Information om arbetet med och avstängningen av E22:an.

För mer information

För mer information om avstängningen, se Spårväg Lunds webbplats. 

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se