Nyheter och nyhetsarkiv - trafik och stadsplanering

Här hittar du nyheter inom trafik och stadsplanering

Mars

2020-03-30

Lunds kommun möjliggör ensamresor inom färdtjänsten

För att bidra till minskad spridning av coronasmittan inför nu Lunds kommun en möjlighet för färdtjänstresenärer att resa ensamma med färdtjänsten under vissa tider på dagen.

2020-03-27

Gratis parkering i centrala Lund

Lunds kommun erbjuder gratis parkering, med P-skiva, på allmänna gator i stadskärnan under max 2 h. I LKPs mobilitetshus Svane på Gasverksgatan kan du parkera gratis upp till 4 h. Erbjudandet gäller till och med 31 maj.

2020-03-23

Justerad detaljplan för Pastor Svane och Heddagymnasiet antagen

Detaljplanen för fastigheten Pastor Svane 1 och Heddagymnasiet har justerats i en liten detalj, då kommunen upptäckte ett skrivfel. Byggnadsnämnden har nu beslutat att anta den justerade detaljplanen.

2020-03-17

Järnväg i tunnel eller spår i markplan: Lunds politiker har fått en första lägesbild

Den 16 mars fick kommunstyrelsens arbetsutskott en presentation av förstudien ”Järnväg i tunnel genom Lund jämfört med nya spår i markplan”. Det återstår arbete med slutgiltiga rapporten, men underlaget visar att ett tunnelalternativ har många fördelar samtidigt som det blir dyrare än spår i markplan.

2020-03-16

En tidning om Lunds stadsutveckling

I dagarna landar en tidning i din brevlåda om du bor i Lunds kommun.

2020-03-12

Öppet hus i Eslöv om stambana Hässleholm-Lund i dag ställs in

Trafikverket väljer att med kort varsel att ställa in projekt Hässleholm-Lunds planerade samrådsmöte i Eslöv idag, torsdag den 12 mars. Bakgrunden till beslutet är den utveckling av Covid-19 Trafikverket ser i samhället i stort samt Regeringens beslut att förbjuda större folksamlingar.

2020-03-12

Nu startar Lunds kommun en cykelpanel!

En vanlig dag cyklas det 182 000 kilometer i Lund, om man räknar ihop alla cykelresorna. Det motsvarar fyra och ett halvt varv runt jorden. Lund är känt som en cykelstad och Lunds kommun jobbar aktivt med att anlägga nya cykelvägar, underhålla de befintliga vägarna och uppmuntra till att fler ska välja cykel som färdmedel.

2020-03-10

Planprisets silver till Västerbro

En av Sveriges intressantaste stadsplaneringar bedrivs i Lund. Kommunen har vunnit en delad andraplats i Planpriset 2019 för arbetet med Västerbro, industriområdet som ska omvandlas till ny centrumnära stadsdel. Lund uppmärksammas bland annat för sin långsiktiga planering, samt att kommunen håller i taktpinnen trots att man inte äger marken.

2020-03-10

Grand Hotels verandor och Bantorget får Lunds stadsbyggnadspris

Lunds stadsbyggnadspris för 2019 går till en av Lunds allra finaste mötesplatser. Skaparna av Grands nya verandor och Bantorgets ombyggnad prisas tillsammans för en plats präglad av vacker arkitektur, myllrande folkliv, porlande vatten och pianomusik.

2020-03-05

Hjälp oss förbättra färdtjänsten i Lund

Sedan årsskiftet har Lunds kommun låtit ett externt företag, Ipsos, ringa upp fyra färdtjänstresenärer dagligen för att fråga vad de tyckte om gårdagens resa.

2020-03-05

Ändrade betalningsvillkor för låst cykelparkering vid Lund C

Lunds kommun erbjuder hundra cykelparkeringsplatser i ett låst cykelgarage under Västra stationstorg. De flesta av platserna är uthyrda men den som vill parkera bakom en låst dörr har ändå möjlighet att köpa ett månadsabonnemang.

2020-03-04

Ingen förändring för färdtjänstresenärer

Under flera års tid har det pågått en juridisk process gällande upphandlingen av färdtjänstoperatören. Denna process är nu avslutad.

Februari

2020-02-27

Tillfällig avstängning i korsningen Spolegatan - Clemenstorgets norra gata

Måndagen den 16 mars till och med torsdagen den 19 mars stänger vi av korsningen Spolegatan – Clemenstorgets norra gata. Skälet är att vi ska färdigställa ytorna på gatan och torget och arbetstiderna blir cirka 07:00-18:00, med reservation för ändringar.

2020-02-18

175 unika namnförslag till arenaområdet

Över 340 namnförslag är registrerade varav 175 unika. Lågevall, Akropolis, Zlatanstadion, Olympen, Arenafältet och Höjehof är några av namnförslagen som kommit in. Vilket platsnamn arenaområdet ska ha kommer förhoppningsvis beslutas i byggnadsnämnden innan sommaren.

2020-02-17

Tyck till om arbetet med nya stambanor i Skåne

Under perioden 16 februari-17 mars bjuder Trafikverket och projekt Hässleholm-Lund in till sitt första samråd om ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Nu har du möjlighet att påverka det fortsatta planeringsarbetet. Den 9 mars är det öppet hus i Lund.

2020-02-14

Entrén till centrala Brunnshög börjar ta form

Precis norr om Solbjersvägen i Brunnshög ska varierade kvarter med plats för runt 300 nya bostäder och 150 arbetsplatser växa fram.

2020-02-03

Prova att vintercykla

Vintercyklingen kräver inte stora ansträngningar eller investeringar. Att vara varm, torr och att synas är det viktigaste. Och hjälm förstås.

Januari

2020-01-30

Ledningsarbeten vid Klostergården förbereder för Fyrspårsbygget

I februari startar Trafikverket ett förberedande arbete vid platsen för Klostergårdens station. Det är ledningar som måste flyttas inför stationsbygget. Under arbetet kommer gång- och cykeltunneln mellan Klostergården och Åkerlund och Rausings väg att stängas.

2020-01-29

Nya cykelplatser närmare Lund C ersätter borttagna cykelställ på Clemenstorget

Den 11 februari försvinner den resterande delen av de cykelställ som ska tas bort vid ombyggnationen av Clemenstorget. Cykelställen i torgets nordvästra hörna är kvar.

2020-01-21

Västerbro kan ge Lund planpriset 2019

Planeringen för Lunds nya stadsdel Västerbro är en av Sveriges intressantaste just nu. Det tycker Sveriges Arkitekter som därför nominerat Lunds kommun och Västerbro till Planpriset 2019. Vinnaren utses den 10 mars.

2020-01-15

Ny cykelparkering vid Lund C

Den 16 januari öppnar en ny cykelparkering med tvåvåningsställ vid Lund C. Den tillfälliga cykelparkeringen tas bort och taxibilarna får tillbaka sin ordinarie plats.