Nyheter och nyhetsarkiv - trafik och stadsplanering

Här hittar du nyheter inom trafik och stadsplanering

Oktober

2019-10-15

Låst cykelgarage öppnar

I ombyggnationen av Clemenstorget minskas antalet cykelställ. För att parkeringsmöjligheterna ändå ska finnas kvar vid Lund C, ersätts dessa cykelparkeringsplatser med andra. Bland annat öppnar det låsta cykelgaraget i Godsmagasinet för allmän parkering.

2019-10-07

Bantorget nominerat till arkitekturpris

Bantorget har nominerats till Skånes Arkitekturpris 2019. Vinnaren utses den 21 november.

September

2019-09-18

Klimatvänlig gas till uteserveringar

Till våren kommer uteserveringar på Mårtenstorget att kunna värma sina gäster med klimatvänlig biogas som resultat av ett samarbete mellan Lunds kommun och Kraftringen.

2019-09-18

Klartecken för nytt bostadskvarter i Södra Råbylund

150 bostäder i flerbostadshus och radhus har nu fått klartecken. Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för ett kvarter i Södra Råbylund.

2019-09-17

Fortsatt boom för bostadsbyggandet

832 nya bostäder började byggas i Lunds kommun under årets första åtta månader. Det politiska målet för 2019 är 1 200 påbörjade bostäder, ett mål som därmed har goda förutsättningar för att uppnås.

2019-09-11

Axis nya kontorsbyggnad kan få ett syskon

Ideonområdet kan få en ny ikonbyggnad för kontor och forskning samt ett nytt parkeringshus. Byggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat att en ny detaljplan ska tas fram.

2019-09-02

Hur vill du att Källby i sydvästra Lund ska utvecklas?

Nu är det dags att tycka till om utvecklingen i Källby i sydvästra Lund. Berätta för oss var du tycker att det ska byggas nya bostäder och var det ska vara plats för grönska, idrott och verksamheter! Senast den 25 oktober behöver vi ha dina synpunkter för att få med det i det fortsatta arbetet.

Augusti

2019-08-26

450 nya bostäder kan byggas norr om Dalbyvägen

I nordöstra Lund, med utblick över slättlandskapet, planerar Lunds kommun och flera byggaktörer för 450 nya bostäder, en park och ett nytt vårdboende. Samtidigt säkras att Solhällan förblir koloniområde och får fler odlingslotter. Under hösten blir det möjligt att tycka till om planerna.

Juli

2019-07-31

Busstrafiken påverkas när Kyrkogatan byggs om

Den 19 augusti startar byggarbetet med nordsydliga cykelstråket på Kyrkogatan. Det påverkar stadsbusstrafiken. I samband med tidtabellsskiftet den 18 augusti stängs därför fyra busshållplatser av och bussarna får ändrade och längre körvägar.

Juni

2019-06-25

Lekande barnen får ny park

Renovering av den lilla parken mellan Bangatan och järnvägsspåren är sista etappen av Bantorgets förnyelse. Arbetet börjar v 27 och slutförs i början av hösten.

2019-06-20

Rökförbud på allmänna platser

Den 1 juli 2019 börjar en ny tobakslag att gälla. Den nya lagen innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på allmänna platser som till exempel uteserveringar, lekplatser, busshållplatser och perronger.

2019-06-19

Ny, grön stadsdel utvecklas när Lund får ytterligare en tågstation

2024 står en ny pågatågstation klar vid Klostergården. En viktig fråga är hur Lund då ska dra nytta av en ny station i ett av Lunds mest attraktiva lägen, nära stadskärnan och nära Höje å? Två alternativ har tagits fram kring hur stadsdelen kan utvecklas med fler bostäder, nya arbetsplatser och plats för idrott och rekreation.

Maj

2019-05-24

Fler studentbostäder i norra Lund

Vid Getingevägen i norra Lund kan det bli 120 studentbostäder. En ny detaljplan ska tas fram har byggnadsnämndens arbetsutskott bestämt.

2019-05-15

Byggstart för Lund C/Clemenstorget

Lund C ska byggas om för att kunna svara upp mot ett ökat resande. Detta kommer att ske genom ett antal delprojekt. Först ut är Clemenstorget och byggstart är snart; under vecka 21 etablerar sig entreprenören Älmby AB på platsen.

April

2019-04-16

16 augusti 2020 kan du ta spårvagnen genom Lund

Styrgruppen för Spårväg Lund C-ESS har beslutat att trafikstarten för Spårväg Lund blir den 16 augusti 2020 i samband med tidtabellsskiftet och skolterminsstarten. Redan under våren 2020 kommer vagnarna att vara en naturlig del av gatubilden i Lund, då de kommer att testköras och chaufförer utbildas.

2019-04-15

Varför flyttar vi cyklar?

Kommunen samlar in felparkerade och övergivna cyklar med jämna mellanrum. Vi har särskilt fokus på stadskärnan och området kring Lund C där många människor rör sig och behovet av både fria gångbanor och lediga cykelställ är extra stort.

2019-04-15

Hjälp oss att introducera spårvagnar i Lunds trafik

Sommaren 2019 blir spårvägen färdigbyggd. Vintern 2020 kommer de första spårvagnarna att börja testköra linjen mellan Lunds centralstation och ESS. Senvåren 2020 invigs trafiken och spårvagnar blir ett nytt kollektivtrafikslag i Lund och i Skåne.

2019-04-12

Grönt ljus för utvecklingen av Västerbro

Nu kan arbetet med Lunds nya stadsdel Västerbro ta fart. Under de kommande 20 åren ska det centrumnära industriområdet omvandlas till en modern och hållbar stadsdel med upp till 3 900 bostäder. Bostäderna blandas med nya och befintliga verksamheter, en del handel, parker, förskolor och grundskola. Längs den nya huvudgatan med arbetsnamnet Västra Esplanaden samsas kollektivtrafik, gående och cyklister.

2019-04-11

Forum Medicum ger Sölvegatan mer liv

Medicinska fakulteten kan samla stora delar av sin forskning och utbildning och Sölvegatan blir en mer levande gata. Byggnadsnämnden har gett grönt ljus för en planändring som innebär att Biomedicinskt center kan byggas till med Forum Medicum.

2019-04-04

Påskpynt, konstverk och vårblommor 12 april(2)

Efter en lång vinter är våren äntligen här, vilket innebär blommande lökar, påskdekorationer och myllrande uteserveringar! Fredagen den 12 april välkomnar vi våren med att påskpynta stadskärnan och inviga ett konstverk på Kråkelyckan, platsen mellan Clemenstorget och Kulturskolan.

Mars

2019-03-26

Årets blomsterprogram

Varje år smyckas Lund och dess tätorter med blommor i urnor, amplar och rabatter. Först ut är vårblommorna och blomsterlöken, sedan fylls urnor och rabatter med sommarblommor och till sist höstblommor. Årets tema är "Afternoon Tea".

2019-03-22

Lokaler för Påskagängets skola

I Dalby pågår planeringen för att kunna bygga en ny skola i den södra delen av tätorten. Att ta fram detaljplanen tar längre tid än vad vi först hoppades på och därför dröjer också arbetet med att bestämma hur skolan ska se ut.

2019-03-21

​Klart med plan för 60 nya bostäder på Linero

Lägenheter, radhus och ett serviceboende kan nu byggas på Linero, vid Sandbyvägen. Nu har det nya bostadsområdet fått klartecken.

Februari

2019-02-19

Olycksstatistik för 2018 ska analyseras

Under perioden nov 2017-nov 2018 skadades 138 cyklister och gående i Lunds kommun i singelolyckor som berodde på halka eller löst grus i gång-och cykelvägnätet. Året innan registrerades 88 liknande olyckor. Nu ska resultatet analyseras.

Januari

2019-01-28

Ett nytt naturnära bostadsområde i Södra Sandby kan ge 235 bostäder

Nära både centrum, skola och natur kan det byggas ett nytt bostadsområde i Södra Sandby.