Nyheter och nyhetsarkiv - trafik och stadsplanering

Här hittar du nyheter inom trafik och stadsplanering

Juli

2020-07-10

Cykelpendla med oss mellan Lund och Malmö den 17-28 augusti

Funderar du på att börja cykla mellan Malmö och Lund efter sommarkortet tagit slut eller i samband med tågstoppet den 22-28 augusti? Följ med på guidade cykelpendlingar.

2020-07-10

Vallkärrabäckens fiskar får ny stenbotten för att trivas

I Vallkärrabäcken norr om Lund lever grönlingar och öringar. När den gamla bron över bäcken har rivits och en ny bredare vägtrumma kommit på plats, har fiskarnas livsmiljö stått i fokus. Inuti trumman läggs natursten och intill bäcken planteras nya vattenväxter.

2020-07-09

Världspremiär för fallvänlig asfalt på cykelväg i Lund

Den 13 juli läggs en ny sorts fallvänlig asfalt i Lund. Asfalten är fem gånger mjukare än vanlig asfalt och nu ska Lunds kommun i ett forskningsprojekt tillsammans med RISE, Peab Asfalt och återvinningsföretaget Massbalans testa den på en 300 meter lång sträcka på gång- och cykelvägen längs Dalbyvägen. Lund är först i världen med att testa asfalten på en trafikerad cykelväg.

2020-07-02

Spårvägen invigs den 12 december

Skriv in i kalendern: Invigningen av spårvägen blir den 12 december. Nu är det knappt ett halvår kvar till spårvägsinvigningen i Lund och vi planerar för firandet för fullt.

Juni

2020-06-25

Utökade tider för ensamåkning med färdtjänst under sommaren

Under coronavåren kunde Lunds kommun tillsammans med trafikföretaget Sverigetaxi erbjuda ensamåkning för färdtjänstresenärer under vissa tider på vardagarna. Nu under sommaren utökas tider till ensamåkning ytterligare.

2020-06-24

Klostergårdens station blir entré till idrott och rekreation

I området vid Källby och Klostergården bygger Trafikverket fyrspår mellan Malmö och Lund. Nu är det också dags för byggstart för den nya stationen vid Klostergården. Stationen ska bli en central del i Klostergårdens och Källbys utveckling och binda samman området med resten av Lund.

2020-06-24

Kvarteret Galten ger fler bostäder, mer folkliv i stadskärnan och färre bilar på Mårtenstorget

130 nya bostäder, kontor, butiker och plats för film och evenemang kan ge nytt liv åt kvarteret Galten i centrala Lund. Under tisdagen beslutade byggnadsnämnden att planförslaget för kvarteret är redo för samråd.

2020-06-18

Stopp i tågtrafik mellan Malmö och Lund den 22-28 augusti

Den 22-28 augusti 2020 stoppas all tågtrafik mellan Malmö och Lund under knappt en vecka. Stoppet är nödvändigt för att Trafikverket ska kunna bygga fyra spår på sträckan, vilket kommer minska trafikstörningarna och gör det möjligt att köra fler tåg i framtiden.

2020-06-15

Lunds politiker förordar ett centralt stationsläge

I dag lämnade Lunds kommun sitt yttrande i Trafikverkets andra samråd för ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Ett centralt stationsläge för den nya stambanan är det enda rimliga, anser Lunds kommun.

2020-06-08

Nu är gång- och cykelvägen vid Nordanväg öppen igen

Gång- och cykelvägen vid Nordanväg, mellan Klostergården och Åkerlund och Rausing, har varit stängd under Trafikverkets fyrspårsbygge mellan Flackarp och Lund.

2020-06-08

Lekpaviljonger, möbler och spetstak välkomnar på nya Clemenstorget

Lund har fått en ny entré. Det ombyggda Clemenstorget bjuder in Lundabor och resenärer med en öppnare yta, nya sittmöbler, lekpaviljonger och spetstak. Nya Clemenstorget är både en plats för att ta dig vidare och en plats där du vill stanna.

2020-06-02

Nu invigs elvägen i Lund

På torsdag, den 4 juni, invigs första etappen av #Evolutionroad - ny generations elväg som testas på Getingevägen i Lund.

2020-06-01

Avgiftsfri parkering i centrala Lund upphör

Den 1 juni upphör avgiftsfri parkering i centrala Lund.

Maj

2020-05-28

Ta cykeln till havet i sommar

I lagom tempo tar det ungefär 35 minuter att ta sig på cykel från centrala Lund till havet i Lomma.

2020-05-28

"Hitta vägen" - en utmaning för skoleveler i Lund

Elever i klasser F-6 uppmanas att delta i utmaningen ”Hitta vägen” och vinna en utflykt med hela klassen. "Hitta vägen" är en gå- och cykelaktivitet för skolan som arrangeras av Lunds kommun 14-25 september 2020.

2020-05-26

Trafikverket bjuder in till samråd 2 för stambanan Hässleholm-Lund

Under perioden 29 maj–18 juni 2020 genomför Trafikverket sitt andra samråd under planeringsfasen Lokaliseringsutredning i projekt Hässleholm–Lund.

2020-05-07

Trafikverket har digital husvagnsturné

På grund av rådande omständigheter måste Trafikverket ställa in den planerade husvagnsturnén till Arlöv, Åkarp, Hjärup och Klostergården. Istället bjuder de in till en digital husvagnsturné.

2020-05-04

Så påverkar fyrspårsbygget i Lund

I maj startar byggarbetena för de två nya spåren väster om järnvägen, från väg 108 och in till Ringvägen. På sträckan bygger vi också fyra järnvägsbroar för spåren och den nya stationen vid Klostergården.

April

2020-04-29

Fyrspåret blir klart redan i december 2023

De fyra spåren mellan Malmö och Lund beräknas bli färdiga redan 2023 istället för 2024. Det är möjligt tack vare effektivare projektering och inkoppling av det system som styr tågen på de fyra spåren, vilket gör att fyrspårstrafiken kan starta tidigare.

2020-04-20

Trafikverket rustar upp cykelvägen mellan Åkarp och Lund

Nu startar Trafikverket arbetet med att rusta upp cykelvägen utmed Gamla Lundavägen, mellan Åkarp och Lund. Lagom till det stora tågstoppet i augusti kommer vägen att ha ny beläggning och en ny sträckning på vissa delar.

2020-04-17

70 nya lägenheter vid Karhögstorg

Vid Lunds södra entré och Karhögstorg är det nu klart att det kan bli 70 nya lägenheter. En ny detaljplan gör det möjligt med ett hus utformat för att ha cykeln och kollektivtrafik som främsta transportmedel.

2020-04-14

Förstudien om järnväg i tunnel eller spår i markplan är klar

Den 14 april blev förstudien ”Järnväg i tunnel genom Lund jämfört med nya spår i markplan” färdig. Vid Trafikverkets samråd i juni har Lunds politiker möjlighet att ta ställning till vilket alternativ de förordar när det gäller Lunds fortsatta utveckling kopplat till höghastighetsjärnväg och Lund C.

2020-04-08

Gång- och cykelvägen till Höje å stängs i april

I april börjar Trafikverket röja träd och buskar vid järnvägen i Källby och gång- och cykelvägen till Höje å stängs.

2020-04-04

Clemenstorgets spetstak har landat

Nu har vi monterat Clemenstorgets snygga spetstak. Taken är skapade av konstnären Ebba Matz och sex stycken ska pryda torget i den här etappen.

2020-04-04

Fyrspårsbygget mellan Flackarp och Lund startar

Trafikverkets har nu gett entreprenören NCC/OHL uppdrag att bygga fyra spår från Flackarp in till Klostergård i Lund. Bygget startar redan nu i april med arbeten vid väg 108 och Höje å. Senare startar också arbetet med stationen vid Klostergården.

Mars

2020-03-30

Lunds kommun möjliggör ensamresor inom färdtjänsten

För att bidra till minskad spridning av coronasmittan inför nu Lunds kommun en möjlighet för färdtjänstresenärer att resa ensamma med färdtjänsten under vissa tider på dagen.

2020-03-23

Justerad detaljplan för Pastor Svane och Heddagymnasiet antagen

Detaljplanen för fastigheten Pastor Svane 1 och Heddagymnasiet har justerats i en liten detalj, då kommunen upptäckte ett skrivfel. Byggnadsnämnden har nu beslutat att anta den justerade detaljplanen.

2020-03-17

Järnväg i tunnel eller spår i markplan: Lunds politiker har fått en första lägesbild

Den 16 mars fick kommunstyrelsens arbetsutskott en presentation av förstudien ”Järnväg i tunnel genom Lund jämfört med nya spår i markplan”. Det återstår arbete med slutgiltiga rapporten, men underlaget visar att ett tunnelalternativ har många fördelar samtidigt som det blir dyrare än spår i markplan.

2020-03-16

En tidning om Lunds stadsutveckling

I dagarna landar en tidning i din brevlåda om du bor i Lunds kommun.

2020-03-12

Öppet hus i Eslöv om stambana Hässleholm-Lund i dag ställs in

Trafikverket väljer att med kort varsel att ställa in projekt Hässleholm-Lunds planerade samrådsmöte i Eslöv idag, torsdag den 12 mars. Bakgrunden till beslutet är den utveckling av Covid-19 Trafikverket ser i samhället i stort samt Regeringens beslut att förbjuda större folksamlingar.

2020-03-12

Nu startar Lunds kommun en cykelpanel!

En vanlig dag cyklas det 182 000 kilometer i Lund, om man räknar ihop alla cykelresorna. Det motsvarar fyra och ett halvt varv runt jorden. Lund är känt som en cykelstad och Lunds kommun jobbar aktivt med att anlägga nya cykelvägar, underhålla de befintliga vägarna och uppmuntra till att fler ska välja cykel som färdmedel.

2020-03-10

Planprisets silver till Västerbro

En av Sveriges intressantaste stadsplaneringar bedrivs i Lund. Kommunen har vunnit en delad andraplats i Planpriset 2019 för arbetet med Västerbro, industriområdet som ska omvandlas till ny centrumnära stadsdel. Lund uppmärksammas bland annat för sin långsiktiga planering, samt att kommunen håller i taktpinnen trots att man inte äger marken.

2020-03-10

Grand Hotels verandor och Bantorget får Lunds stadsbyggnadspris

Lunds stadsbyggnadspris för 2019 går till en av Lunds allra finaste mötesplatser. Skaparna av Grands nya verandor och Bantorgets ombyggnad prisas tillsammans för en plats präglad av vacker arkitektur, myllrande folkliv, porlande vatten och pianomusik.

2020-03-05

Hjälp oss förbättra färdtjänsten i Lund

Sedan årsskiftet har Lunds kommun låtit ett externt företag, Ipsos, ringa upp fyra färdtjänstresenärer dagligen för att fråga vad de tyckte om gårdagens resa.

2020-03-05

Ändrade betalningsvillkor för låst cykelparkering vid Lund C

Lunds kommun erbjuder hundra cykelparkeringsplatser i ett låst cykelgarage under Västra stationstorg. De flesta av platserna är uthyrda men den som vill parkera bakom en låst dörr har ändå möjlighet att köpa ett månadsabonnemang.

2020-03-04

Ingen förändring för färdtjänstresenärer

Under flera års tid har det pågått en juridisk process gällande upphandlingen av färdtjänstoperatören. Denna process är nu avslutad.

Februari

2020-02-27

Tillfällig avstängning i korsningen Spolegatan - Clemenstorgets norra gata

Måndagen den 16 mars till och med torsdagen den 19 mars stänger vi av korsningen Spolegatan – Clemenstorgets norra gata. Skälet är att vi ska färdigställa ytorna på gatan och torget och arbetstiderna blir cirka 07:00-18:00, med reservation för ändringar.

2020-02-18

175 unika namnförslag till arenaområdet

Över 340 namnförslag är registrerade varav 175 unika. Lågevall, Akropolis, Zlatanstadion, Olympen, Arenafältet och Höjehof är några av namnförslagen som kommit in. Vilket platsnamn arenaområdet ska ha kommer förhoppningsvis beslutas i byggnadsnämnden innan sommaren.

2020-02-17

Tyck till om arbetet med nya stambanor i Skåne

Under perioden 16 februari-17 mars bjuder Trafikverket och projekt Hässleholm-Lund in till sitt första samråd om ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Nu har du möjlighet att påverka det fortsatta planeringsarbetet. Den 9 mars är det öppet hus i Lund.

2020-02-14

Entrén till centrala Brunnshög börjar ta form

Precis norr om Solbjersvägen i Brunnshög ska varierade kvarter med plats för runt 300 nya bostäder och 150 arbetsplatser växa fram.

2020-02-03

Prova att vintercykla

Vintercyklingen kräver inte stora ansträngningar eller investeringar. Att vara varm, torr och att synas är det viktigaste. Och hjälm förstås.

Januari

2020-01-30

Ledningsarbeten vid Klostergården förbereder för Fyrspårsbygget

I februari startar Trafikverket ett förberedande arbete vid platsen för Klostergårdens station. Det är ledningar som måste flyttas inför stationsbygget. Under arbetet kommer gång- och cykeltunneln mellan Klostergården och Åkerlund och Rausings väg att stängas.

2020-01-29

Nya cykelplatser närmare Lund C ersätter borttagna cykelställ på Clemenstorget

Den 11 februari försvinner den resterande delen av de cykelställ som ska tas bort vid ombyggnationen av Clemenstorget. Cykelställen i torgets nordvästra hörna är kvar.

2020-01-21

Västerbro kan ge Lund planpriset 2019

Planeringen för Lunds nya stadsdel Västerbro är en av Sveriges intressantaste just nu. Det tycker Sveriges Arkitekter som därför nominerat Lunds kommun och Västerbro till Planpriset 2019. Vinnaren utses den 10 mars.

2020-01-15

Ny cykelparkering vid Lund C

Den 16 januari öppnar en ny cykelparkering med tvåvåningsställ vid Lund C. Den tillfälliga cykelparkeringen tas bort och taxibilarna får tillbaka sin ordinarie plats.