LundaMats - hållbara resor och transporter

I Lund har vi länge intresserat oss för effekterna av transporter och hur man med styrning av transportsystemet kan uppnå olika resultat. I en kommun där hållbarhet är viktigt är klimatmål en självklarhet - men även andra värden kan uppnås med ett strategiskt tänk kring transporterna.

graf över färdmedelsfördelningen i Lunds kommun

Kollektivtrafikens utveckling mäts i antal resande med busstrafik i Lund per år. Cykeltrafiken utgår från en beräkning baserat på ett stort antal fasta snitt, där samma snitt räknas varje år. Samma metod används för att ta fram biltrafikens volym. (Källa: Lunds kommun och Skånetrafiken)

LundaMaTs - Lunds strategi för ett hållbart transportsystem

"MaTs" står för miljöanpassat transportsystem. LundaMaTs anger riktlinjer för politiker och tjänstemän i arbetet med stadens trafik och transporter. På det viset berör LundaMaTs alla som bor och vistas i Lund.

Arbetet med LundaMats började 1999. I de första versionerna låg vårt fokus på transportmedel. I LundaMaTs III ligger fokus på värdet av att kunna föreflytta sig och människorna som gör det. Strategi och rapport för LundaMaTs III hittar du längre ner.

Testa gärna Resejämföraren via länk nedan, en webbtjänst där du kan du ta reda på vilka effekter dina resvanor har på plånboken, hälsan och klimatet. Tjänsten täcker hela Skåne- och Köpenhamnsregionen.

LundaMats för företag

Vill ditt företag ha hjälp att se över resor och transporter? För få en klarare bild av utgångsläget och kunna mäta resultat rekommenderas en kartläggning av resorna inom företaget eller personalens resor till och från arbetet. Det finns mycket att vinna, till exempel:

  • Lägre kostnader för resor inom jobbet
  • Stärkt varumärke och miljöprofil
  • Friskare personal och lägre kostnader för sjukfrånvaro

Du finner en länk till företagsrådgivning i den relaterade informationen nedan.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/lundamats

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se