LundaMats - hållbara resor och transporter

I Lund har vi länge intresserat oss för effekterna av transporter och hur man med styrning av transportsystemet kan uppnå olika resultat. I en kommun där hållbarhet är viktigt är klimatmål en självklarhet - men även andra värden kan uppnås med ett strategiskt tänk kring transporterna.

Cykelhjul

"MaTs" står för miljöanpassat transportsystem. LundaMaTs anger riktlinjer för alla som arbeter med stadens trafik och transporter. På det viset berör LundaMaTs alla som bor och vistas i Lund.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/lundamats

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se