Tåg

Som Sveriges mest trafikerade station är Lund C ett viktigt regionalt nav som ständigt växer.

En vanlig vardag stiger ungefär 40 000 människor av och på tågen på Lund C. Varje år blir vi fler och fler som reser kollektivt och inom en snar framtid behöver stationsområdet byggas om för att klara av behoven.

I Lunds kommun finns det två tågstationer till Stångby och Gunnesbo. Dessutom är en ny station planerad att byggas vid Klostergården. Region Skånes ambition är att Pågatåg kan stanna i Klostergården år 2022.

Skånetrafiken ansvarar för det största tågflödet genom Lund, men tåg körs även av SJ och Snälltåget. Se länkar nedan för tidtabeller och reseinformation.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se