Stadsbuss och regionbuss

Skånetrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Lunds kommun. På Skånetrafikens webbplats hittar du bland annat hållplatser, tidtabeller och information om hur du köper biljett.

Stadsbuss vid Domkyrkan

Bussen kör först i Lund

Det är viktigt att bussen kommer fram snabbt och enkelt och vi prioriterar därför busstrafiken på flera olika sätt.

Till exempel:

  • Bangatan är under rusningstid, mellan kl. 15.00 och 18.00, en reglerad gata då vanlig biltrafik inte är tillåten. Det bara bussar, taxibilar, cyklister och fotgängare som får använda gatan under den angivna tiden. Detta för att förbättra den ansträngda trafiksituationen vid Lund C. 
  • På Tornavägen finns Sveriges första reversibla busskörfält vilket innebär att bussen kör åt båda riktningarna inom ett och samma körfält, beroende på vilken tid det är under dagen. På det här sättet slipper bussen stå alltför länge i kö under rusningstrafik.
  • På Getingevägen ska det under 2020 anläggas en teststräcka för en elväg. Elvägen ska ligga i ett förlängt busskörfält och det är en ny teknik som laddar bussar med el under färd som ska testas. 

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/stadsbuss

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se