Spårvagn

År 2020 blir Lund en spårvagnsstad. Spårvägen Lund C - ESS blir en del av Lunds stadskollektivtrafik och den kommer att trafikeras av Linje 1.

Spårvägen har blivit färdigbyggd hösten 2019. Under 2020 kommer spårvagnsdepån att byggas färdigt, spårvagnarna kommer att levereras till Lund, och förare samt trafikledare kommer att slutföra sin utbildning. Datum för invigningen är ännu inte fastställt, men trafiken väntas starta under hösten 2020. 

Följ arbetet via webbplatsen spårväglund.se

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se