Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har väsentliga svårigheter att resa med tåg och buss. Du behöver ett särskilt tillstånd för att resa. Som färdtjänstresenär samåker du med andra, och kan få hjälp av föraren att komma till och från bilen eller hantera förflyttningshjälpmedel.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fardtjanst

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se