Kollektivtrafik och färdtjänst

I Lund arbetar vi målinriktat för att skapa ett hållbart transportsystem. Stadsbuss-och regionbuss sköts av Skånetrafiken. Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och regleras av färdtjänstlagen.

Lund är en av de skånska städer som har mest intensiv pendlingstrafik. Per år görs mer än 17 miljoner kollektivtrafikresor mellan Malmö och Lund. Lund C är Sveriges tredje/fjärde mest trafikerade centralstation.

Skånetrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Lund. Lunds kommun bidrar med infrastruktur och deltar aktivt i arbetet med framtidens kollektivtrafiksatsningar. Vårt arbete har sin grund i LundaMats, kommunens strategi för ett hållbart transportsystem. Vill du jämföra olika sorters resor med varandra, testa resejämföraren!

Vill du veta mer om hur kollektivtrafiken utvecklas i och kring Lund, se Kollektivtrafikvision 2020 här nedan.

Kollektivtrafikvision Lund 2020

Sedan 2010 samarbetar Lunds kommun och Skånetrafiken inom ramen för "Kollektivtrafikvision Lund 2020". Visionen syftar till att fördubbla resandet med kollektivtrafik år 2020, jämfört med 2006 års resande.

Genom att kraftigt öka resandet med kollektivtrafiken, kan bilresor minska och på så sätt minskar också klimatpåverkan, buller, olyckor och trafikens markanvändning. Dessutom förbättras tillgängligheten.

Arbetet leds av en ledningsgrupp med tjänstemän och styrs av en politisk styrgrupp. Beslut om enskilda investeringar eller förändringar tas inom ordinarie politiska nämnd hos Lunds kommun och Region Skåne. Uppföljning av målen och de föreslagna åtgärderna sker årligen.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se