Trafikantveckan

Europeiska Trafikantveckan är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. I år firas Trafikantveckan 14-22 september.

Trafikantveckan 2020 i Lund: Låt barnen styra!

Under den årliga Trafikantveckan har vi möjlighet att prova tillfälliga trafikmiljöer i syfte att ge mer plats för människan och tar också tillfället i akt att diskutera hur vår fysiska miljö ska se ut. I år fokuserar vi på barn och ungas möjligheter i trafiken. Barn är mer beroende av hur det ser ut i närområdet och av bra förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik. Idag vet vi också att barnens mobilitet är starkt kopplade till hälsa, självförtroende och inlärning, något som inte gynnas av att allt fler barn skjutsas till och från skola och fritidsaktiviteter. Var med och vänd trenden!

Detta kommer hända under veckan:

Utmaningen Hitta vägen

Svarskort och karta med kommentar om skolvägar

Runt 1000 elever på Lunds skolor deltar just nu i gå- och cyklautmaningen Hitta vägen. Alla klasser F-6 i Lunds kommun har bjudits in till att delta i utmaningen för att främja hållbart resande till och från skolorna. Mindre bilar runt skolan skapar också en trevligare och säkrare trafikmiljö! Utmaningen smygstartade redan förra veckan då klasserna gjorde en resvaneundersökning för att ta reda på hur klassen tar sig till och från skolan före utmaningen. Resvägar och vanor kommer såklart se väldigt olika ut.

Förutom att gå och cykla till och från skolan samlar klasserna poäng i utmaningen genom att utföra uppdrag. I uppdragen sätter eleverna fokus på hållbar mobilitet genom frågor kring miljö, hälsa och trafiksäkerhet. Nu i början av utmaningen har klasserna utforskat sin skolväg bland annat genom att rita sin skolväg på en digital karta där de också kan lämna kommentarer om skolvägen. På bilden nedan ser vi ett exempel från Prästängsskolan i Stångby som är en av de deltagande skolorna. Materialet kommer sedan även att studeras av medarbetare på Tekniska förvaltingen för att öka kunskapen om elevernas upplevelse av sin mobilitet.

Annan trafikmiljö runt två skolor

Trafikantveckan utaför Häckebergaskolan i Genarp 2020
Måndag morgon 14 september ser det inte ut som det brukar utanför Häckebergaskolan i Genarp. Där det annars brukar vara bilar som skjutsar barn är det nu en plats där barn kan vara. ISLK i Lund har fått samma förvandling. Den tillfälliga trafikmiljön utanför dessa skolor tas ner när trafikantveckan är slut.

International school of Lund (ISLK) och Häckebergaskolan i Genarp prövar en lite annorlunda, tillfällig trafikmiljö runt sina skolor och uppmuntrar under veckan till hållbart resande. 

Vi frågar lundaborna!

Av tradition brukar vi ordna ett dialogtillfälle där lundaborna kan yttra sig och diskutera om trafikfrågor under Trafikantveckan. Detta år, som präglas av Covid 19, gör vi lite annorlunda. Vi kommer att ställa frågor i en enkät med möjlighet till frisvar. Enkäten är kort och frågorna är inriktade på barn och ungas möjligheter i trafiken. Återkoppling kommer att ske genom en sammanställning av enkätsvaren på denna sida cirka 14 dagar efter enkäten har stängt. Enkäten är öppen 14-27 september.

Svara på enkäten om trafiken

Webbinarium om miljöbilar 22 september

En del i omställningen till mer hållbara transporter är övergången till miljöbilar. För den som funderar på att skaffa en miljöbil kan det finnas många funderingar. Ska jag skaffa elbil eller biogasbil, hur ser andrahandsmarknaden ut och finns det bilpool för miljöbilar? Detta och mycket mer får du information om på detta webbinarium som arrangeras av energi- och klimatrådgivarna i Lund, Lomma, Staffanstorp och Svedala med gäster från 2030-sekretariatet.
Mer information och länk till webbinariet

Spårvägsstafetten

Årets upplaga av spårvägsstafetten blir virtuell. Sätt ihop ett lag på fyra personer och spring fem kilometer var, var ni vill och på den tidpunkt som passar er bäst. Anmäl dig på:
Spårvägsstafetten

Vad är Trafikantveckan?

Trafikantveckan är del av en europeisk kampanj för att underlätta och uppmuntra hållbara resor och transporter. Kampanjen syftar till att påverka hur vi transporterar oss till vardags för att minska bilresor och parkeringsbehov i stadsmiljön. Färre bilar lämnar mer plats för människor och bidrar till en trygg, attraktiv och hållbar stadsmiljö. Cirka 1500 städer i Europa deltar i kampanjen samtidigt. Temat för 2020 kampanj är ”Fossilfria resor för alla”. Mer information om europeiska trafikantveckan finns på:
Mobilityweeks hemsida

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/trafikantveckan