Hållbart resande för företag

Vill ditt företag ha hjälp att se över resor och transporter? Det finns mycket att vinna, till exempel lägre kostnader för resor inom jobbet, stärkt varumärke och miljöprofil, friskare personal och lägre sjukfrånvaro.

Lunds kommun och många av företagen här har en lång tradition av att arbeta med hållbara transporter. För att utveckla detta arbete startar kommunen tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket på nytt upp transportrådgivning som riktar sig till företag. Rådgivningen vänder sig både till de som är helt nya på området och vill ha stöd för att starta upp processen, samt till de som arbetat med frågorna längre och vill vidareutveckla dessa.

Resvaneundersökning och rådgivning

I erbjudandet ingår en kostnadsfri resvaneundersökning för att kartlägga hur företagets resvanor ser ut. Både tjänsteresor och privata resor till och från arbetet undersöks.

När nuläget är kartlagt börjar arbetet med att hitta de bästa lösningarna för att få majoriteten av arbetsplatsens resor att ske på ett hållbart sätt. I företagsrådgivarnas verktygslåda finns flera olika redskap, allt ifrån Skånetrafikens prova-på-erbjudanden till information om test av elcykel, bilpool, lånecyklar, personalcyklar, pendlarparkeringar och tävlingen Cykelvänlig arbetsplats. Tillsammans skräddarsyr vi en palett med åtgärder för att det ska bli lätt och hållbart att resa för företagets anställda.

Kontakt

Gatu-och trafikavdelningen, tekniska förvaltningen
tf.nyaresvanor@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/hallbartresandeforetag