Hållbart resande

Stadsutveckling i Lunds kommun styrs av flera strategier. Strategin för hållbart resande heter LundaMaTs - ett miljöanpassat transportsystem. LundaMaTs anger riktlinjer för alla som arbetar med stadens trafik och transporter. På så sätt berör berör strategin alla som bor och vistas i Lund.

LundaMats-hjulet och en cyklist

Strategin för Lunds hållbara transportsystem kan illustreras med ett hjul. Klicka på bilden för att öppna den i större format. Illustration: Lunds kommun. Foto: News Øresund – Johan Wessman.


Den första LundaMaTs-versionen togs fram för ca 20 år sedan, år 1999. 2014 antogs den tredje versionen.

Människan i fokus

Enligt LundaMaTs III står människan i fokus när trafiken utformas i Lunds kommun. Vi prioriterar individens villkor och förutsättningar i skapandet av en god och attraktiv livsmiljö. Enligt klimatmålen ska utsläppsnivån vara nära noll år 2050 och transporter är en viktig del i detta arbete. Vi jobbar målmedvetet för att minska bilberoendet genom att erbjuda miljövänliga alternativ. 

För att möta de utmaningar som Lund står inför har sex fokusområden inom LundaMaTs tagits fram:

- Byarnas utveckling.
- Levande stadskärna.
- Verksamheters transporter.
- Regional arbetspendling.
- Växande Lund.
- Innovativa Lund. 


Läs hela strategin via länken nedan. 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/lundamats