Så hanteras din felanmälan

Ditt ärende skickas till tekniska förvaltningen eller till kultur-och fritidsförvaltningens idrottsenhet i Lunds kommun, beroende på vad din felanmälan gäller. Vi informerar dig om ärendet skickas vidare till annan del av kommunen, men ibland hänvisar vi dig vidare för att du ska få rätt återkoppling. Kommunen är en myndighet och din anmälan behandlas därför som allmän handling. För information om behandling av dina personuppgifter, se dokument nedan.

Spara ditt ärendenummer

Varje felanmälan eller synpunkt får ett ärendenummer som visas i svaret du får. Du kan svara på vårt meddelande. Vill du kontakta oss på annat sätt kan vi hjälpa dig snabbare om du anger ditt ärendenummer.

När får jag svar?

Felanmälningar prioriteras medan allmänna synpunkter och önskemål kan ta längre tid att besvara. Vi kontaktar dig om vi skickar ditt ärende vidare till någon annan del av kommunen.

Vi får många önskemål om hastighetsbegränsningar, farthinder och olika former trafikregleringar. Dessa ärenden har lång handläggningstid, både på grund av stor belastning och på att det kan behövas olika former av utredande åtgärder.

Om det visar sig att ditt ärende gäller något som inte ägs eller sköts av Lunds kommun tar vi kontakt med dig så att du har möjlighet att gå vidare till rätt instans.

När blir felet åtgärdat?

Det beror på hur allvarligt det är. Fel som innebär risk för personskada hanteras direkt och går före andra ärenden. En del åtgärder genomförs längre fram, som del i en större planerad insats för ett särskilt område eller vid lämplig årstid.

Hur hanteras mina personuppgifter?

Om du har begärt återkoppling på ditt ärende hanteras uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer i dokument nedan.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/hanteringfelanmalan

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se