Felanmälan

Här kan du anmäla fel till kommunens tekniska förvaltning och till kultur-och fritidsförvaltningens idrottsservice. Med appen Felanmälan Lunds kommun kan du även rapportera fel med din smartphone. Om du upptäcker ett akut fel, ring medborgarcenter på 046 - 359 75 00 (vardagar, dagtid) eller 046 -359 59 00 (kväll och helg).

Aktuellt just nu

Gatubeysning: Vi har stor hjälp av en exakt adress. Trasiga lampor lyser ibland någon timme direkt efter tändning och blinkar/slocknar först senare. Vid kabelfel som drabbar ett större område kan det ta längre tid att lokalisera felet och belysningen kan komma och gå under tiden. Trasiga lampor åtgärdas oftast inom 1-2 veckor, men det kan ta längre tid vid större fel. Vi kan inte svara på när arbetet är klart.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/felanmalan

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046 - 359 75 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se