Vanliga frågor om färdtjänst

Tekniska förvaltningen i Lunds kommun ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Coronavirus/covid-19:  Kan jag resa med färdtjänst? Vilka regler gäller för chaufförerna?

Färdtjänst är en del av den särskilda kollektivtrafiken. Har du förkylningssymptom eller misstanke om coronavirus ska du stanna hemma och undvika sociala kontakter och resor med färdtjänst och allmän kollektivtrafik. Detta för att minska risken för smittspridning. Ingår du i någon av riskgrupperna får du själv bedöma om du vill åka med färdtjänst eller allmän kollektivtrafik. Kommunens entreprenör följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för chaufförer som arbetar inom färdtjänsten. Aktuell och bekräftad information om coronaviruset covid-19 hittar du på krisinformation.se.

Jag har blivit uppringd av någon som ställde frågor om min färdtjänstresa

Lunds kommun tillsammans med 19 andra kommuner och regioner deltar i en kundnöjdhetsundersökning. Vi har anlitat företaget Ipsos som på uppdrag av Lunds kommun och branschorganisationen Svensk kollektivtrafik ringer till slumpmässigt utvalda färdtjänstresenärer för att ställa frågor om gårdagens resa. Dina personuppgifter skyddas av offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Svaren vi får in kan inte härleda till dig som person. All information som uppringaren Ipsos sparar är avpersonifierad. Dina svar hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Läs mer här

Vad ska jag göra om jag har klagomål på färdtjänsten?

Kontakta SverigeTaxis kundtjänst på tel 046 - 270 13 43, vardagar kl 8-16. Du kan även skicka e-post till kundtjanst.lund@sverigetaxi180200.se

Hur länge löper avtalet med Sverigetaxi?

SverigeTaxi kör färdtjänsten fram till årsskiftet 2020/2021.  Lunds kommun jobbar vidare med framtida lösning. 

Bakgrund: Lunds kommuns avtal med Sverige Taxi gällde ursprungligen till och med 30 juni 2018. Tekniska nämnden tog den 14 februari 2018 beslut om att tilldela uppdraget för färdtjänsten i Lunds kommun från och med 1 juli 2018 till DRT Solutions AB. Avtalet gäller i fyra år. Upphandlingen överklagades och den juridiska processen pågick fram till början av 2020.  När beslutet kom tackade DRT Solutions nej till uppdraget eftersom de bedömde att det var för kort tid kvar av upphandlingstiden för att kunna ta över verksamheten. Avtalet med SverigeTaxi förlängdes därför tillfälligt.  

Hur fungerar resegarantin?

Tekniska nämnden har tagit beslut om att en resegaranti ska gälla under återstoden av vår avtalsperiod med Sverigetaxi. Resegarantin innebär att du kan beställa en vanlig taxi om den beställda färdtjänstresan blir mer än 30 min försenad. Du får ersättning för taxiresan i efterhand, max 600 kr med avdrag för egenavgiften.

Resa med färdtjänst

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se