Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst gäller för resor utanför Skåne och är till för dig som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Du behöver ett särskilt tillstånd vid varje enskild resa.

Rätt till riksfärdtjänst

Grunderna för att beviljas riksfärdtjänst:

 • är folkbokförd i Lunds kommun
 • är att sökande på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett säskilt kostsamt sätt
 • ska användas för rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet
 • gäller för resor inom Sverige, utanför Skåne

Ansök om riksfärdtjänst

 • Ansökan om riksfärdtjänst bör finnas hos handläggaren senast tre veckor före den dag du önskar att resa
 • Du måste göra en ny ansökan vid varje ny resa
 • För att kunna använda riksfärdtjänst måste även du som redan beviljats vanlig färdtjänst göra en särskild ansökan.
 • Fyll i ansökningsblanketten nedan och skicka till tekniska förvaltningen. Du kan också ringa Medborgarcenter på tel 046 - 359 50 00 om du vill ha blanketten hemskickad.

  Ansökan om Riksfärdtjänst
 • Du blir kontaktad av handläggare om det behövs ett möte eller ett läkarutlåtande.
 • Dina personuppgifter skyddas av offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Beslut

 • Du får ett skriftligt svar på din ansökan.
 • Om du beviljas riksfärdtjänst medföljer information om hur du bokar resan.
 • Om du får avslag på ansökan medföljer information om hur du överklagar.

Att resa med riksfärdtjänst

 • Du blir anvisad det billigaste färdsättet som är rimligt utifrån ditt funktionshinder.
 • Du reser i första hand med allmänna kommunikationer med buss, tåg eller flyg.
 • Resan bokas hos Riksfärdtjänst Sverige.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se