Ansök om färdtjänst

Färdtjänst är för dig som har väsentliga svårigheter att resa med tåg och buss. Du behöver ett särskilt tillstånd för att resa. Färdtjänstresenären samåker med andra, och kan även få hjälp av föraren att komma till och från bilen eller hantera förflyttningshjälpmedel.

Ansök om färdtjänst

 • Fyll i ansökan och skicka till tekniska förvaltningen i Lunds kommun. Du kan ringa till medborgarcenter om du vill ha blanketten hemskickad: 046 - 359 50 00.

  Ansök om färdtjänst

  Samma blankett används oavsett om du söker för första gången, redan har färdtjänst och söker på nytt, eller söker förändring med till exempel specialfordon i ett befintligt tillstånd.
 • Du blir kontaktad av en handläggare. I de flesta fall bokas ett möte. Behöver ansökan kompletteras med ett läkarutlåtande får du besked om detta.

Dina personuppgifter skyddas av offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Rätt till färdtjänst

Grunderna för att beviljas färdtjänst är:

 • att du är folkbokförd i Lunds kommun
 • att du har ett funktionshinder som är varaktigt i minst 3 månader
 • att funktionshindret orsakar väsentliga svårigheter, även med gånghjälpmedel, att förflytta dig på egen hand eller resa med vanlig kollektivtrafik, som buss och tåg

Handläggaren gör en individuell bedömning utifrån ditt funktionshinder. Bedömningen utgår från den lagstiftning som finns för färdtjänst.

Beslut

 • Det kan ta upp till fyra veckor innan du får ett skriftligt svar på din ansökan.
 • När du beviljas färdtjänst får du ett färdtjänstkort och en informationsbroschyr.
 • Tillståndet är tidsbegränsat. Slutdatum framgår av beslutet och på färdtjänstkortet.
 • Om du får avslag på din ansökan medföljer information om hur du överklagar beslutet.

Kontakt

Färdtjänsthandläggare

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Postadress:Tekniska förvaltningen, Box 41,221 00 Lund
Telefon: 046-359 63 22
Telefon: 046-359 63 54
Telefon: 046-359 37 50

I Lunds kommun ansvarar tekniska förvaltningen för att utreda och besluta om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se