Aktuellt inom färdtjänsten

Tekniska förvaltningen i Lunds kommun ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Resor med färdtjänsten under jul-och nyårshelg 2020

Vill du resa under julhelgen, beställ din resa senast 17/12.  Vid senare beställning kan tiden för din avresa inte garanteras eftersom restiden avgörs av mån av plats.

Vill du resa under nyårshelgen, beställ din resa senast 22/12. Vid senare beställning kan tiden för din avresa inte garanteras eftersom restiden avgörs av mån av plats.

Möjlighet till ensamåkning med färdtjänsten utökas ytterligare

Trots att resandet med färdtjänst i Lunds kommun har ökat efter semestern, fortsätter vi att erbjuda möjlighet till ensamåkning. Vi förlänger dessutom förmiddagspasset efter mångas önskemål. Från och med måndagen den 14 september är det möjligt att boka ensamresor på vardagar före kl. 7.00, mellan kl. 10.00 och 14.00 samt efter kl. 16.00. Ensamåkning är även möjligt obegränsat under helgerna.

Vid bokningstillfälle behöver resenären uppge om hen önskar resa ensam. Om det uppstår bilbrist blir man kontaktad och erbjuden en annan närliggande tid. 

Coronaviruset och sjukdomen covid-19:  Kan jag resa med färdtjänst? Vilka regler gäller för chaufförerna?

Har du förkylningssymptom eller misstanke om coronavirus ska du stanna hemma och undvika sociala kontakter och resor med färdtjänst och den allmänna kollektivtrafiken. Detta för att minska risken för smittspridning. Ingår du i någon av riskgrupperna får du själv bedöma om du vill åka med färdtjänst eller allmän kollektivtrafik. Kommunens entreprenör följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för chaufförer som arbetar inom färdtjänsten.   
Aktuell och bekräftad information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 hittar du på krisinformation.se

Vi gör telefonundersökningar om färdtjänstresor

Lunds kommun tillsammans med 19 andra kommuner och regioner deltar i en kundnöjdhetsundersökning. Vi har anlitat företaget Ipsos som på uppdrag av Lunds kommun och branschorganisationen Svensk kollektivtrafik ringer till slumpmässigt utvalda färdtjänstresenärer för att ställa frågor om gårdagens resa. Dina personuppgifter skyddas av offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Svaren vi får in kan inte härleda till dig som person. All information som uppringaren Ipsos sparar är avpersonifierad. Dina svar hjälper oss att förbättra vår verksamhet. 
Hjälp oss att förbättra färdtjänsten i Lund 

Vad ska jag göra om jag har klagomål på färdtjänsten?

Kontakta SverigeTaxis kundtjänst på tel 046 - 270 13 43, vardagar kl 8-16. Du kan även skicka e-post till kundtjanst.lund@sverigetaxi180200.se

Hur länge löper avtalet med Sverigetaxi?

Det nuvarande avtalet med Sverigetaxi har förlängts till och med 30 september 2021. Lunds kommun arbetar parallellt med en ny upphandling för att kunna teckna ett nytt avtal som gäller från och med 1 oktober 2021.  

Bakgrund: Lunds kommuns avtal med Sverige Taxi gällde ursprungligen till och med 30 juni 2018. Tekniska nämnden tog den 14 februari 2018 beslut om att tilldela uppdraget för färdtjänsten i Lunds kommun från och med 1 juli 2018 till DRT Solutions AB. Avtalet gäller i fyra år. Upphandlingen överklagades och den juridiska processen pågick fram till början av 2020.  När beslutet kom tackade DRT Solutions nej till uppdraget eftersom de bedömde att det var för kort tid kvar av upphandlingstiden för att kunna ta över verksamheten. Avtalet med SverigeTaxi förlängs därför tillfälligt i väntan på ny upphandling.

Hur fungerar resegarantin?

Tekniska nämnden har tagit beslut om att en resegaranti ska gälla under återstoden av vår avtalsperiod med Sverigetaxi. Resegarantin innebär att du kan beställa en vanlig taxi om den beställda färdtjänstresan blir mer än 30 min försenad. Du får ersättning för taxiresan i efterhand, max 600 kr med avdrag för egenavgiften.