Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har väsentliga svårigheter att resa med tåg och buss. Du behöver ett särskilt tillstånd för att resa. Som färdtjänstresenär samåker du med andra, och kan få hjälp av föraren att komma till och från bilen eller hantera förflyttningshjälpmedel.

Kontakta Färdtjänsthandläggare

  • 046- 359 63 22
  • 046- 359 63 54
  • 046 -359 37 50
  • 046- 359 50 77
  • Medborgarcenter 046 - 359 50 00

Besöksadress

Kristallen, Brotorget 1, Lund

Postadress

Lunds kommun
Tekniska förvaltningen
Box 41 221 00 Lund

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fardtjanst

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se