Stora Råby 33:25 m fl

Södra Råbylund etapp III norr

PÄ 01/2016a
Planprocessen

Planen har vunnit laga kraft 20 september, 2019.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med tillhörande gator och närpark.

I planförslaget ingår:

  • Bostadsbebyggelse med cirka 800 nya bostäder varav cirka 250 bostäder i impedimentområde mellan Sydöstravägen och Prästavägen samt cirka 8 stycken nya parhus.
  • Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som ansluter till angränsande befintliga gator samt planerat gatunät för kommande etapputbyggnad i söder.
  • Park i anslutning till ny bostadsbebyggelse. 

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2018-10-24
Plankartan med illustration 2018-10-24
Underrättelsen 2018-10-26

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2017-10-30
Plankartan med illustration 2017-10-30
Underrättelse 2017-11-27

Frågor besvaras av planarkitekt Kent Ratcovich

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/01-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se