Skötaren 1

(Vipeholmsvägen)

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har vunnit laga kraft 10 januari, 2020.

Planens syfte är att utöka bostadsarean inom fastigheten genom påbyggnad med en våning ovanpå befintlig byggnad. Byggnads AB Tornahem ansökte om plan 2018-08-31. 

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivning 2019-11-29
Plankartan med illustration 2019-11-29
Granskningsutlåtandet 2019-11-29

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-10-09
Plankartan med illustration 2019-10-09
Samrådsredogörelsen 2019-10-09
Underrättelsen 2019-10-16

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-08-23
Plankartan med illustration 2019-08-23
Underrättelsen 2019-08-27

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/18-2018

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15